Praktyki

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW- praktyki krok po kroku

 

  1. Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Praktyk.
  2. Przygotowanie i podpisanie „porozumienia” w dwóch egzemplarzach w kolejności przez: podmiot-opiekun-pełnomocnik przed rozpoczęciem praktyki
  3. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
  4. Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Praktyk na podstawie „zaświadczenia” ( załącznik nr 3) i sprawozdania  z  praktyk z potwierdzeniem odbycia praktyk.
Pełnomocnik  Dziekana ds. praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska:
dr inż. Grzegorz Mirek
Dane kontaktowe:
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Geotechniki
Zakład Geodezji, Geofizyki i Geologii Inżynierskiej
bud: WIŚ (W-2)  ul. Warszawska 24
tel. 12 62821-87
gmirek@pk.edu.pl
Konsultacje: środa, czwartek  w godzinach 1000 ÷ 1100
 
 
OPIEKUNOWIE PRAKTYK 
 
Inzynieria Środowiska stopień I i II
 
Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria dr inż. Karolina Łach
Specjalność: Inżynieria sanitarna I stopień: dr inż. Adrianna Biernacka
Specjalność: Inżynieria sanitarna II stopień: dr inż. Anna Czaplicka
Specjalność: Instalacja i urządzenia cieplne i zdrowotne:
dr inż. Jan Porzuczek

Kierunek :Budownictwo stopień I
Specjalność: wszystkie dr inż. Andrzej Mączałowski
 
Kierunek: Ochrona Środowiska stopień I
Specjalność: wszystkie dr inż. Marek Bodziony
 
Kierunek: Gospodarka przestrzenna I stopień
dr inż. Adam Jarząbek
 
W sprawie praktyk prosimy kontaktować się  z opiekunem wyznaczonym dla danego kierunku.

 
 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

  1. Porozumienie pomiędzy Uczelnią, a...
  2. Oświadczenie
  3. Zaświadczenie
  4. Regulamin Praktyk

 
      
ostatnia modyfikacja: 19.03.2018 r. 76747 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt