REKRUTACJA na rok akademicki 2017/18

Rozpoczęła się REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I STOPNIA

oraz STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA prowadzone przez Wydział inżynierii ¦rodowiska PK

w roku akademickim 2017/2018 na następuj±cych kierunkach:

 

BUDOWNICTWO 

- studia I stopnia

stacjonarne i niestacjonarne 

 

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA 

- studia I stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne 

 

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII i INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

- studia I stopnia stacjonarne

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (WI¦/WA/WIL) 

- studia I stopnia stacjonarne 

 

Zobacz:

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

 

 

 

 

BUDOWNICTWO 

- studia II stopnia niestacjonarne 

 

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA 

- studia II stopnia niestacjonarne 

 

Zobacz:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

studia niestacjonarne II stopnia

 

 

 

 

 

Przejrzyj lub pobierz! Dowiesz się więcej o studiowaniu na WI¦! 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW na studia

WYDZIAŁU INŻYNIERII ¦RODOWISKA PK

w roku akademickim 2017/2018.

 

 data publikacji: 01.06.2017 r. przez: MP, 1272 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt