!

 REKRUTACJA na studia II stopnia WI¦ PK

Rozpoczęła się REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone przez Wydział inżynierii ¦rodowiska PK na następuj±cych kierunkach:

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WI¦:

e-mail: rekrutacja-wis-s@pk.edu.pl

nr tel.: 12 628 28 09, 12 628 20 99

miejsce: pokój nr 2 (parter, budynek główny WI¦ PK)


w okresie od 16 do 31 stycznia 2017 r.:
we wtorki, ¶rody i czwartki w godz. 12.30-14.00
w okresie od 1 do 20 lutego 2017 r.:
od poniedziałku do pi±tku (wszystkie dni robocze) w godz. 11.00-13.00

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia stacjonarne II stopnia, semestr letni

 

Kierunek:

Liczba miejsc:

budownictwo

108 (5*)

gospodarka przestrzenna

72 (2*)

inżynieria ¶rodowiska    

150 (5*)

* Liczba miejsc, ustalona w ramach ogólnej liczby miejsc, dla osób, które mog± zostać przyjęte na ww. kierunek w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

 

Elektroniczna rejestracja Kandydatów.

16 stycznia - 13 lutego 2017 r.

Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

1 - 14 lutego 2017 r.
(decyduje data wpływu do WKR) 

Wniesienie opłaty za postępowanie zwi±zane z przyjęciem na studia.

do 13 lutego 2017 r. (decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

15 - 20 lutego 2017 r.

Ogłoszenie list osób przyjętych.

do 21 lutego 2017 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

od 21 lutego 2017 r.

Przekazanie przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjej osób przyjętych na I rok studiów oraz sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia.

do 22 lutego 2017 r.

(do godz. 14:00)

 

Harmonogram rekrutacji - wersja do wydruku.

 data publikacji: 16.01.2017 r. przez: MP, 1267 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt