Międzynarodowa szkoła „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields

Rozpoczyna się nabór studentów do międzynarodowej szkoły pt. „Advanced Measurement Techniques for Different Flow Fields”, która odbędzie się w dniach 09-13.10.2017 w Krakowie. Międzynarodowa szkoła jest organizowana przez Wydział Inżynierii ¦rodowiska PK w ramach działalno¶ci w sieci dydaktyczno-naukowej NordicWater Network (NWN).

 

Językiem wykładowym będzie język angielski. W programie szkoły znajd± się wykłady oraz ćwiczenia prowadzone przez wykładowców z czterech partnerskich uniwersytetów - TechnischeUniversität Berlin, Norwegian University of Science and Technology z Trondheim, Aalborg University (Dania) oraz Politechniki Krakowskiej, a także z zaproszonych instytucji współpracuj±cych z Wydziałem: MPWIK SA w Krakowie, RZGW w Krakowie oraz IMGW-PIB Oddział w Krakowie.W ramach ćwiczeń praktycznych, w drugim dniu szkoły, studenci wezm± udział w pomiarach terenowych na zbiorniku dobczyckim. Pobierz szczegółowy program.

Preliminary time schedule

 

Monday 9-10-2017

Tuesday 10-10-2017

Wednesday 11-10-2017

Thursday 12-10-2017

Friday 13-10

9:00-10:30

CUT –opening of the school

 

Field exercises on the Rudawa river in Kraków - Flow measurements (IMGW PIB)

 

back to CUT

Transfer by bus from Krakow to Dobczyce

 

1st group (20 students) -measurements on Dobczyce reservoir from the vessel

2nd group (20 students) – a visit to the control room of Dobczyce dam + a visit in control galleries inside the dam

 

A group swapping

Julija Peter (TUB)

Advanced Particle Image Velocimetry Measurements

 Jonas Steinbock (PTB) A short introduction to the evaluation of measurement uncertainty with practical examples

Exercises in the laboratory of hydraulics (CUT)

 

Bernard Twaróg (CUT) – Simulation of Dobczyce

10:45-12:15

 Jonas Steinbock (PTB)  Laseroptical flow standard for hot and pressurized flows

Nicholas Worth (NTNU) Application of Tomography to Fluid flows

12:15-13:15

lunch

lunch

lunch

lunch

13:15-14:45

lunch

From surveys to scenarios: water dynamics in reservoirs Paweł Hachaj (CUT)

Henrik Sørensen (AAU) textiles & pumps & modelling

Reidar Kristoffersen  (NTNU) Validation and Verification of CFD simulations

 

15:00-16:30

Flow measurements and modeling for flood risk management purposes (CH2M)

Measurement methods of water flow and channel bathymetry for purposes of evaluation of dynamics of river channels – Andrzej Wolak (CUT)

exercises block

15-15:30 J.Steinbock

15:30-16:00 H. Sørensen

exercises block

15-15:30 J.Steinbock

15:30-16 N.Worth

16-16:30 R.Kristoffersen

 

 

17:00 back to Krakow

 

 

IMGW PIB - Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, Branch in Cracow

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) - non-academic research partner of TUB

 

Udział w szkole zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa, można zdobyć 4 ETCS.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dr inż. Andrzeja M±czałowskiego, (email: andrzej.maczalowski@iigw.pk.edu.pl)

w terminie do 15.09.2017 roku.

 

Uczestnictwo w szkole jest całkowicie bezpłatne, warunkiem jest udokumentowana dobra znajomo¶ć języka angielskiego (np. wydruk oceny z lektoratu z systemu ehms).

 data publikacji: 07.09.2017 r. przez: MP, 672 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt