Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tel./fax: 48(12)628 20 41
tel. wewn.: 28 10
e-mail: sekretariat@iigw.pl
http://www.iigw.pk.edu.pl/

Dyrektor:

Prof. dr hab inż. Elżbieta Nachlik

Zastępca ds. nauki:

dr inż. Krzysztof Radzicki

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Anna Lenar-Matyas

Kolegium Instytutu:


prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
dr hab. inż. Wojciech Chmielowski, prof. PK
dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK

 

 

Instytut zajmuje się badaniami w dziedzinie hydrauliki i hydrodynamiki, hydrologii, gospodarki wodnej, budownictwa wodnego oraz systemów prognozowania zjawisk hydrologicznych. Badania i związane z nimi prace studialne, modelowe oraz ekspertyzy techniczne obejmują między innymi:

  • symulację i prognozowanie powodzi z zapobieganiem jej skutków,
  • symulację i prognozowanie procesów korytotwórczych,
  • symulację przepływów zanieczyszczeń w systemach rzecznych,
  • renaturalizację rzek i potoków,
  • bilanse wodno-gospodarcze w zlewniach i warunki korzystania z wód dorzeczy, optymalizację systemów gospodarki wodnej,
  • modelowanie ruchu wód gruntowych, hydrauliki kanałów i budowli wodnych oraz prognozowanie zjawiska zalądowiania zbiorników retencyjnych,
  • eksploatację i metody renowacji budowli hydrotechnicznych.      
ostatnia modyfikacja: 13.12.2016 r. 33606 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt