Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

tel./fax: 48(12)628 20 42
tel. wewn.: 28 30
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
http://vistula.wis.pk.edu.pl/

 

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Zastępca ds. nauki:

dr inż. Tomasz Baczyński

Zastępca ds. kształcenia:

dr inż. Jarosław Bajer

Kolegium Instytutu:

 


prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry Ś-31
dr inż. Jarosław Bajer - Z-ca ds. kształcenia
dr inż. Tomasz Baczyński - Z-ca ds. nauki
prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
prof. dr hab. inż. Anna  Anielak - Kierownik Katedry Ś-32
dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK
dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk
dr hab. inż. Michał Zielina
dr hab. inż. Andrzej Bielski
mgr Agnieszka Kalfas-Fima
mgr inż. Krzysztof Lis


 

Instytut zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych oraz biologii środowiska. Jest przygotowany do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie:

 

  • ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody,
  • sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych,
  • badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania,
  • badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę,
  • projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko,
  • usuwania, utylizacji i składowania odpadów,
  • oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych,
  • badań mikrobiologicznych i hydrologicznych osadu czynnego, stopnia skażenia sanitarnego wód powierzchniowych, podziemnych oraz powietrza.      
ostatnia modyfikacja: 24.03.2015 r. 41711 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt