Galeria katedry

Laboratorium Klimatyzacji

Szafa sterownicza centrali klimatyzacyjnej

Centrala klimatyzacyjna

 

Centrala klimatyzacyjna

Centrala klimatyzacyjna z oprzyrządowaniem (widok z przodu)

Centrala klimatyzacyjna z oprzyrządowaniem (widok z boku)

Kanały wentylacyjne nawiewno-wywiewne

Sala z kanałami wentylacyjnymi

Sala z kanałami wentylacyjnymi

Sala z kanałami wentylacyjnymi

Stanowisko do badania nawiewników

Stanowisko do badania nawiewników

Stanowisko do badania przepustnic

Laboratorium Chłodnictwa

Jednostka zewnętrzna

Komora kalorymetryczna (Laboratorium Inżynierii Cieplnej )

Stanowisko do badania obiegu ziębniczego

Wnętrze komory kalorymetrycznej

Wnętrze komory kalorymetrycznej

Wnętrze komory kalorymetrycznej

Komora kalorymetryczna

Sprężarka stanowiska do badania czynników ziębniczych Wnętrze komory kalorymetrycznej

Stanowisko do odzysku czynników ziębniczych

Stanowisko do badania czynników ziębniczych

Szafa sterownicza komory kalorymetrycznej