Oferta usług

Wyposażenie

Laboratorium Chłodnictwa oraz Laboratorium Klimatyzacji obejmuje między innymi:

- komorę kalorymetryczną o dwóch niezależnych pomieszczeniach, w których możliwe jest utrzymywanie zadanych parametrów temperatury w zakresie od -30oC do +60oC przy regulowanej wilgotności i precyzyjnym bilansie ciepła każdej części kalorymetru. Komora umożliwia badanie klimatyzatorów, pomp ciepła zgodnie między innymi z normami:

ISO 5151: Non-ducted air conditioners and heat pumps-Testing for performance

Komora jest również przystosowana do badania grzejników, konwektorów, nagrzewnic oraz współczynników przewodzenia ciepła elektów przegród budowlanych oraz drzwi okien świetlików itp. zgodnie z między innymi normami:

PN-EN 1934: Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza Mury
PN-EN ISO 8990: Określenie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej (Laboratorium Inżynierii Cieplnej )

- stanowiska do badania szczelności przepustnic powietrza oraz klap przeciwpożarowych, zgodnie z normami:

PN-EN 1751:2002: Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

PN-EN ISO 5167: Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowy

PN-EN 1366-2:2001: Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające

- stanowisko do badania kratek wentylacyjnych zgodnie z normą:

PN-EN 12238: Wentylacja budynków-Elementy końcowe-Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza.

W zakresie przepływu powietrza do 10 000 m3/h, wysokość pomieszczenia do 7,0 m. Wielkości mierzone: spadek ciśnienia w funkcji przepływu, prędkość efektywna, zasięg strugi.

- system sterowania i zbierania danych oparty na najnowocześniejszej europejskiej technologii pomiarowej AHLBORN

To bogate, i wciąż modernizowane zaplecze laboratoryjne oraz wyspecjalizowana kadra naukowo-techniczna Zakładu Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa pozwalają przedstawić Państwu interesującą ofertę współpracy, na którą składa się między innymi:

wykonywanie badań urządzeń ziębniczych i klimatyzacyjnych,
projektowanie stanowisk badawczych i układów pomiarowych,
tworzenie charakterystyk urządzeń cieplnych oraz elementów systemów wentylacyjnych,
badanie właściwości termodynamicznych czynników ziębniczych,
badanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych, okien, drzwi etc.,
prowadzenie wykładów, seminariów oraz szkoleń na temat (również w języku angielskim):
projektowanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
procesy i urządzenia do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
systemy wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,
chłodnictwo i pompy ciepła,
chłodnicze urządzenia absorpcyjne,
współczesne czynniki ziębnicze,
odzysk czynników ziębniczych,
regulacja automatyczna systemów i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
pomiary i sterowanie urządzeń cieplnych,
termodynamika techniczna,
modelowanie i analiza systemowa,
systemy komputerowego wspomagania inżynierów CAD (AutoCAD, CADVENT),
zastosowanie programów użytkowych do doboru elementów systemu wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa,
OZC,
konsultacje w zakresie rozwiązań systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
przeprowadzanie audytów energetycznych,
wykonywanie ekspertyz oraz wydawanie opinii technicznych na temat urządzeń, systemów i instalacji wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.