Prace badawcze

Pracownicy katedry uczestniczą w realizacji prac naukowo-badawczych dotyczących szeroko rozumianej inżynierii cieplnej i ochrony powietrza, w szczególności w zakresie wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Aktualnie w zakładzie prowadzone są badania w zakresie tematyki:

1. Badanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (okien, drzwi, elementów ścian osłonowych) za pomocą metody osłoniętej płyty grzejnej w komorze kalorymetrycznej (Laboratorium Inżynierii Cieplnej )

2. Badania nad optymalizacją materiałów i energii w procesach wentylacji i klimatyzacji oraz w obiegach lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła.

3. Modelowanie procesów i obiegów realizowanych dla celów zmian parametrów powietrza polegających na odwilżaniu i nawilżaniu powietrza przy uwzględnieniu wskaźników efektywności dotyczących poszanowania energii.

4. Badania nad zastosowaniem metod rozwiązywania zadań optymalizacji obiegów lewobieżnych opisywanych funkcjami nieliniowymi i nieciągłymi z wykorzystaniem metod Monte Carlo i planowania eksperymentu jako narzędzi do poszukiwania optimum funkcji celu techniczno-ekonomicznej.

5. Dla wybranych ekologicznie akceptowalnych mieszanin badanie warunków uzyskiwania korzystnej efektywności w obiegach ziębiarek sprężarkowych.

6. Warunki stosowania doziębienia i wpływ na efektywność klimatyzatora z bezpośrednim odparowaniem.

7. Badania nad wpływem obecności oleju w opisie procesu sprężania w sprężarce wyporowej i wpływ smarowania na degradację środowiska atmosferycznego.

8. Badania wpływu na wskaźniki działania elementów struktury urządzeń do realizacji obiegów lewobieżnych z zastosowaniem ziębników ekologicznych.

9. Modelowanie CFD przepływu ciepła oraz płynów za pomocą pakietu Ansys Fluent.

10. Modelowanie środowiska wewnętrznego, komfortu cieplnego oraz zużycia energii w budynkach za pomocą pakietu EnergyPlus.