Dane personalne

dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,¦-42, PK
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej

e-mail: hopkowic@pk.edu.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor habilitowany inżynier, profesor PK
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii ¦rodowiska

Praca dydaktyczna

Wykłady z Ciepłownictwa,
Wykłady z Kotłownie,
Wykłady z Alternatywne Ľródła energii,
Wykłady z Słoneczne systemy grzewcze,
Wykłady z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa.


     
Góra