Dane personalne

dr Stanisław Kirsek
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,¦-42, PK
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej

e-mail: kirsek@pk.edu.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii ¦rodowiska

Praca dydaktyczna


     
Góra