Dane personalne

dr inż Agnieszka Lechowska
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,¦-42, PK
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej

e-mail: alechowska@quino.wis.pk.edu.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii ¦rodowiska

Praca dydaktyczna


     
Góra