Dane personalne

dr inż. Jarosław Müller
Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska do spraw studenckich

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

Adres służbowy

Politechnika Krakowska,
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
tel. 012 628-20-86,
e-mail:  jmuller@pk.edu.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor inżynier
Politechnika Krakowska
specjalność: Chłodnictwo
Tytuł pracy: Efektywność energetyczna obiegów lewobieżnych z doziębieniem, realizowanych na mieszaninach zeotropowych ziębników
data uzyskania: 2002

Magister inżynier
Politechnika Krakowska
specjalność: Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza
data uzyskania: 1993

Politechnika Krakowska
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa; adiunkt

Praca dydaktyczna

Wykłady na studiach zaocznych i podyplomowych z Wentylacji i Klimatyzacji oraz Chłodnictwa
Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne na studiach dziennych i zaocznych z Wentylacji i Klimatyzacji, Chłodnictwa, Pomp Ciepła.
Ćwiczenia z Grafiki Inżynierskiej (ACAD)

Wykłady w języku angielskim w ramach Erasmus Course: "Reduction of wastewater treatment contribution to global warming" - Kraków - 2008, - Cagliari (Włochy) - 2009, - Stockholm (Szwecja) - 2010

Od roku 2011 pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa "Equilibrium" http://www.equilibrium.pk.edu.pl/

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora I stopnia - 2010 za działalność dydaktyczną

Medal brązowy Politechniki Krakowskiej za wieloletnią współpracę

Udział w pracach badawczych

1. Projekt MEN/NIST-92-87 pt.: Badania efektywnej pompy ciepła pracującej na mieszaninach zeotropowych nieszkodliwych ekologicznie. - wykonawca

2. Grant PB1222/ T10/98/15 pt.: Ziębniki ekologiczne i ich mieszaniny w obiegach lewobieżnych. - Główny wykonawca.

3. Projekt badawczy nr Ś-5/235/DS./2001 Badania wpływu na wskaŸniki działania elementów struktury urządzeń do realizacji obiegów lewobieżnych z zastosowaniem ziębników ekologicznych

4. Ś-4/438/BW/2010 Model termodynamiczny urządzenia ziębniczego z doziębiaczem

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Staż naukowy w National Institute of Standards and Technology w Gaithersburg, USA od kwietnia 1996 do lipca 1997.

Publikacje

J. Müller jest autorem licznych publikacji w krajowych czasopismach technicznych (Chłodnictwo i Klimatyzacja, Energia i Budynek) oraz regularnie wygłasza odczyty na corocznym branżowym spotkaniu Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja, organizowanym początkiem marca w Warszawie. Współautor podręcznika "Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji" wydanym przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w 2010 roku.

1. J. Müller, D. Skrzyniowska, Indoor air quality problems in passive buildings ICR 2011, August 21-26 Prague, Czech Republic, 2011

J. Müller, D. Skrzyniowska: Indoor air quality problems in passive buildings (E1)

2. J. Müller, Energy efficiency improvement in the refrigeration cycle using internal heat exchanger - a new approach ICR 2011, August 21-26 Prague, Czech Republic, 2011

3. J. Müller, K. Świątkowska, Analiza wpływu zmian w instalacji wentylacji i chłodzenia na charakterystykę energetyczną budynku, Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja 2010

4. J. Müller, M. Pietryga, Analiza zastosowania odzysku ciepła w urządzeniach chłodniczych

5. J. Müller, Systemy VRV zagadnienie projektowe, Chłodnictwo i Klimatyzacja 5/2009

6. J. Müller, Projektowanie i wykonawstwo małych instalacji klimatyzacyjnych, Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja 2008

7. J. Müller, Zalecenia projektowe i wykonawcze małych instalacji klimatyzacyjnych, Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja 2008

8. J. Müller, Wymiarowanie sieci kanałów wentylacyjnych a energochłonność systemu, Chłodnictwo i Klimatyzacja 7/2007

9. J. Müller, Poprawa efektywności klimatyzatorów i pomp ciepła - badania laboratoryjne, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna "Wentylacji, Klimatyzacjia, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane Kościelisko 2004

10. J. Müller ,J. Schnotale, K. Maczek, Efekty doziębienia cieczy ziębnika w pompach ciepła i klimatyzatorach. XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna: Wentylacja, Klimatyzacja i Energetyka Cieplna W Budownictwie Ogólnym. Zakopane - Kościelisko 2002

11. J. Schnotale, K. Maczek, J. Muller, Thermodynamic considerations when retrofitting HVAC&R systems with refrigerants mixtures as replacements for R22. 7th World Congress Clima 2000, Napoli, Italy 2001

12. K. Maczek, J. Schnotale, J. Müller, Wpływ konfiguracji obiegu ziębniczego na działanie urządzeń z mieszaninami zeotropowymi ziębników. Konferencja Energetyka 2000, Wrocław 2000

13. W.V. Payne, P.A. Domanski, J.Müller, A study of a water-to-water heat pump using hydrocarbon zeotropic mixtures. NISTIR 6330, May 1999

14. J. Müller, K. Maczek, Realizacja obiegów lewobieżnych z zastosowaniem ziębników palnych. XVII Zjazd Termodynamików, Kraków 1999

15. W.V. Payne, P.A. Domański, J. Müller, A study of a water-to-water heat pump using flammable refrigerants. IIF-IIR - Sections B and E - Oslo, Norway - 1998

16. K. Maczek, J.Müller, K. Wojtas, P.A. Domanski, Ternary zeotropic mixture with CO2 component for R-22 heat pump application. CLIMA 2000, Brussels (Belgium),1997

17. K. Maczek, K. Wojtas, J.Müller, Ternary mixture as R22 replacement in heat pumps. I.I.F. - I.I.R. Commisions E2 with E1 and B2 - Linz (Austria) 1997