Pracownicy naukowo-dydaktyczni


Kierownik katedry:

Prof. dr hab. in┐. Jacek Schnotale
       pok. 17     (+48 12) 628 28 79            j.schnotale@gmail.com


Prof. zw. dr hab. in┐. Kazimierz Maczek       pok. 18      (+48 12) 628 30 88    


Dr hab. in┐. Marian Hopkowicz, prof. PK       pok. 16      (+48 12) 628 30 48     hopkowic@pk.edu.pl


Dr in┐. Kazimierz Wojtas       pok. 28A     (+48 12) 628 20 77     kaz_wojtas@o2.pl


Dr in┐. Leszek Kulesza       pok. 116      (+48 12) 628 20 87     lkulesza@wp.pl


Dr in┐. Bogus│aw Maludzi˝ski       pok. 12      (+48 12) 628 28 33     audyterm@o2.pl


Dr in┐. Renata Sikorska-B▒czek       pok. 18     (+48 12) 628 30 88     sikorska@pk.edu.pl


Dr in┐. Dorota Skrzyniowska       pok. 18     (+48 12) 628 30 89     skdorota@pk.edu.pl


Dr in┐. Agnieszka Lechowska       pok. 114      (+48 12) 628 28 04     alechowska@quino.wis.pk.edu.pl


Dr in┐. Jaros│aw MŘller
Prodziekan Wydzia│u In┐ynierii Žrodowiska do spraw studenckich
       pok. 30     (+48 12) 628 20 86     jmuller@pk.edu.pl


Dr in┐. Agnieszka Flaga-Marya˝czyk       pok. 113      (+48 12) 628 28 07     agnieszkaflaga@poczta.onet.pl


Dr in┐. Joanna Studencka       pok. 16      (+48 12) 628 30 28     jstudencka@wp.pl


Dr Stanis│aw Kirsek       pok. 126A      (+48 12) 628 28 03     kirsek@pk.edu.pl


Mgr in┐. Nina Szczepanik       pok. 13     (+48 12) 628 25 98     nina.szczepanik@gmail.com


Mgr in┐. Wojciech Pytlak       pok. 126A      (+48 12) 628 30 87     wojtekpy@interia.pl

Pracownicy in┐ynieryjno - techniczni


In┐. Mariusz Rusiecki      pok. 30     (+48 12) 628 28 95     rumariusz@vp.pl