Dane personalne

inż. Mariusz Rusiecki
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

Adres służbowy

Politechnika Krakowska,
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
tel.: +48 012 628-28-95
e-mail: rumariusz@vp.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Inżynier
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki
Kierunek Elektrotechnika
Specjalnosć Energoelektronika

1987r do chwili obecnej
Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel" S.A. w Tarnowie

2006.11 do chwili obecnej
Mistrz Pionu Elektrycznego
" Zarządzanie grupą elektryków i elektroników w zakresie naprawy i przeglądów maszyn i urządzeń.
" Nadzór ze strony technicznej nad prawidłowym procesem utrzymania maszyn na ruchu na wydziałach odlewni żeliwa i aluminium, mechaniczny.
" Zarządzanie gospodarką materiałową oraz analiza zużycia materiałów w ramach pionu.
" Wdrażanie TPM w ramach pionu oraz operatorów maszyn.
" Współpraca z firmą "System 10000" - lider grupy "Awarie maszyn"
" Poprawa organizacji pracy w służbach utrzymania ruchu.

2002r do 2006r
Mistrz Sekcji Elektroników:
" Rozwiązywanie złożonych problemów technicznych związanych z eksploatacją i modernizacją systemów sterowania maszyn.
" Analizowanie przyczyn powstawania awarii urządzeń, okreąlenie sposobu ich usuwania oraz zapobiegania.
" Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń.
" Ocena stanu technicznego oraz nadzór nad dostosowaniem parku maszynowego do zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej.
" Opieka nad praktykami studenckimi.

1987r do 2002r
Elektronik:
" Utrzymanie w ruchu ciągłym maszyn i urządzeń ze sterowaniem elektronicznych.
" Naprawa urządzeń energoelektronicznych.
" Przeprowadzanie przeglądów okresowych maszyn.
" Konserwacja i nadzór nad prawidłowym procesem regulacji systemów sterowania pomiarem temperatury.
2007r do chwili obecnej
Specjalista Systemów Osmotycznych
" Współpraca z firmą "Hydropure Polska" zakresie montażu i serwisowania aparatów osmotycznych.
" Sprzedaż aparatów osmotycznych.

      Licznik odwiedzin:
Góra