Dane personalne

Prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

Stanowisko:

Profesor

Stopnie i tytuły:

mgr inż. urządzenia cieplne zdrowotne i ochrony powietrza;
dr (1987) nauki techniczne, klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła;
dr hab. (2002) nauki techniczne, inżynieria cieplna:
Prof. dr hab. inż. (2012) nauki techniczne.

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje

International Advisory Board at the International Journal of Refrigeration, Oxford, United Kingdom;
Commission E2 - Heat pumps and Energy Recovery and Commission D2/3 - Test Stations of International Institute of Refrigeration, Paris, France;
Rada Naukowa Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie;
Audytor Energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w Warszawie, numer w rejestrze 0087;
Ekspert i oceniający recenzent 6 i 7 Programu Ramowego Rozwoju Naukowego i Technologicznego, Bruksela, Belgia;
Grupa Robocza WP11 ( dot. transportu chłodniczego ) Organizacji Narodów Zjednoczonych, Genewa, Szwajcaria;
Stowarzyszenie Mechaników Polskich (SIMP);
Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji PAN;
Od 2001 r. Kierownik Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza WIŚ PK;
Od 2008 Dyrektor Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza.

Obszar badań

Modelowanie i badania własności czynników ziębniczych syntetycznych i naturalnych jednorodnych lub wieloskładnikowych do zastosowań w urządzeniach do realizacji obiegów lewobieżnych. Energooszczędne systemy do utrzymywania warunków komfortu cieplnego w budynkach. Modelowanie nowych rozwiązań urządzeń do realizacji obiegów lewobieżnych ziębiący i do pompowania ciepła. Układy wentylacji i klimatyzacji do zastosowań w budownictwie i przemyśle. Badania nad zastosowaniem materiałów zmieniających fazę (PCM) w inżynierii cieplnej. Zastosowania pomp ciepła w technologiach suszenia różnych materiałów w tym osadów ściekowych.

Publikacje

2 monografie, 2 podręczniki , 45 pozycji w czasopismach, zeszytach naukowych i monografiach w tym 7 w czasopismach z listy Filadelfijskiej, 51 pozycji w wydawnictwach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych, 36 innych publikacji dokumentujących działalność w ramach projektów badawczych i zadań realizowanych w ramach programów międzynarodowych.

Adres służbowy

Politechnika Krakowska,
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
tel. 012 628-28-79,
e-mail: j.schnotale@gmail.com