Personal Information

Renata Sikorska-Bączek PhD
Hauptbereich Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, (S-42)

Telefonnummern: +48 012 628-30-88
E-mail sikorska@pk.edu.pl

Education

Ph. D. degree
Cracow University of Technology
Faculty of Environmental Engineering
Date: 1999

From 2001 employment:    Cracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Assistant Professor
1990-1999 Position: Assistant

Work

since 1990 till present: auditory and laboratory exercises on subjects: ventilation and air-conditioning refrigeration, termodynamical properties of refrigerants, CAD
tutor of many diploma works on master level

Awards

2005 - was awarded by Headmaster of The Technical University of Cracow for studen's handbook

Publications

1. R. Sikorska, D. Skrzyniowska Proekologiczne i bezpieczne metody ziębienia dla klimatyzacji,Chłodnictwo i Klimatyzacja - 8/2006

2. R. Sikorska-Bączek Klimatyzacja za pomocą urządzeń absorpcyjnych, Chłodnictwo i Klimatyzacja - 10/2006

3. R. Sikorska-Bączek, Using solar energy to supply an absorption chiller, Archives of thermodynamics, Vol 27 (2006) No. 4, 189-198

4. R. Sikorska, Absorpcyjne chłodnictwo przemysłowe - technologia i urządzenia, Chłodnictwo i Klimatyzacja - 11/2006

5. R. Sikorska-Bączek, Maczek K., Schnotale J.: Ograniczenie emisji substancji ekologicznie niekorzystnych przez stosowanie ziębiarek absorpcyjnych amoniakalnych, Chłodnictwo, 8/2004,p.18-24

6. R.Sikorska-Bączek, Schnotale J., Maczek K.: Ograniczenie emisji destrukcyjnych czynników ziębniczych oraz CO2 przez stosowanie absorpcyjnych urządzeń dla klimatyzacji, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- techniczna Wentylacja , Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane Kościelisko, 2-4 czerwiec 2004, p.449-456

7. Skrzyniowska D., Muller J.,Sikorska-Bączek R., Maczek K.: Zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11/2005, p.77-81

8. Sikorska-Bączek R., Skrzyniowska D.,Schnotale J., Maczek K.: Innowacyjne, proekologiczne metody ziębienia w klimatyzacji, XI International Conference Air Heat 2005, Wroclaw-Szklarska Poręba, 23-26 czerwiec 2005, p. 599-604

9. Sikorska-Bączek R, Schnotale J.: Zastosowanie ziębiarek absorpcyjnych w ochronie atmosfery, II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2005, vol. 33, p. 69-75

10. Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R.: Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2004,

11.R. Sikorska-Bączek: Wykorzystanie niskotemperaturowej energii odpadowej w obiegach ziębniczych, Chłodnictwo i Klimatyzacja -Miesięcznik Techniczny dla Praktyków, 11.2003,

12.R. Sikorska-Bączek: Wykorzystanie energii odpadowej w obiegach ziębniczych, X International Conference Air Conditioning Protection and District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 2002,

13. R. Sikorska- Bączek, K. Maczek: Racjonalizacja wykorzystania energii napędowej w absorpcyjnych obiegach ziębniczych poprzez analizę strat egzergii układu, Energetyka 2000,

14. R.Sikorska-Bączek, K.Maczek: Exergy losses of two stage absorption refrigerating system calculation and charts, 4 th IIR- Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Purdue University West Lafayette, Indiana,USA, July 25-28,2000,

15.R. Sikorska-Bączek, K. Maczek: Bilans egzergetyczny dwustopniowych,absorpcyjnych urządzeń chłodniczych, Chłodnictwo nr 8 1999r,

16.R. Sikorska-Bączek, K. Maczek: Bilans egzergetyczny dwustopniowych, absorpcyjnych urządzeń ziębniczych, XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999,

18.R. Sikorska: Bilans egzergetyczny dwustopniowego, absorpcyjnego urządzenia ziębniczego, Wybrane zagadnienia ochrony powietrza w inżynierii cieplnej, Monografia-Politechnika Krakowska 1998,

19.R. Sikorska: Pompy ciepła w ogrzewnictwie i klimatyzacji- obiegi termodynamiczne w aplikacji, XI Konferencja PZiTS, Dobczyce, Listopad 1994,

20.K. Maczek, R. Sikorska, J. Wojtas: Wybrane problemy związane ze szkodliwością stosowania ziębników dla powłoki ozonowej ziemi, X Konferencja PZ iTS, Kraków, listopad 1991,

21.K. Maczek, R. Sikorska: Akumulacja zimna w lodzie XIV Zjazd Termodynamików, Kraków, Wrzesień 1990.

Participate

1. Uczestnictwo w grancie pt. Ziębniki ekologiczne i ich mieszaniny w obiegach lewobieżnych, Kraków 2000,

2. Grant promotorski Bilanse egzergetyczne dwustopniowych, absorpcyjnych urządzeń ziębniczych, Kraków 1999,

3. Uczestnictwo w projekcie MEN / NIST Badanie efektywnej pompy ciepła pracującej na mieszaninach zeotropowych nieszkodliwych ekologicznie, Kraków, 1993,

4. Udział w CPBP 02.06 Zastosowanie mieszanin freonów niedestrukcyjnych dla ozonu w instalacjach chłodniczych i pomp ciepła- badania, Kraków, 1991,

5. Udział w CPBP 02. 022 Oszczędność energii i materiałów konstrukcyjnych drogą rozwoju metod optymalizacji urządzeń dla lewobieżnych obiegów termodynamicznych, Kraków,1990