Dane personalne

dr inż. Dorota Skrzyniowska
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

Adres służbowy

Politechnika Krakowska,
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
tel.: +48 012 628-30-89
e-mail: skdorota@pk.edu.pl
            skdorota@interia.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Data uzyskania: 2001

2001    Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, asystent
od 2002   Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, adiunkt

Pełnione funkcje

Od 1.09.2014 - Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


Praca dydaktyczna

Wykłady z Wentylacji i Klimatyzacji,
Wykłady z Uzdatniania powietrza w inżynierii środowiska,
Wykłady z Ochrony jakości środowiska wewnętrznego,
Wykłady z Jakości środowiska wewnętrznego,
Laboratorium z Uzdatniania powietrza w klimatyzacji,
Projekt z Wentylacji i Klimatyzacji,
Projekt z Instalacji co i wentylacji,
Ćwiczenia tablicowe z Termodynamiki Technicznej.
Prowadzenie szkoleń na uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla naprawy i obsługi urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Studia podyplomowe

2002 ukończone Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
2005 ukończone Studia Podyplomowe w zakresie matematyki, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa II stopnia za podręcznik akademicki pt.: "Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji", 2005 r.

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2011 r.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskej, 2011 r.

Publikacje

36. Skrzyniowska D.: Contaminants in circulating refrigerant, Technical Transaction, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,2017

35. Skrzyniowska D.: Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowa identyfikacja (str. 517 nr. 12/47/2016) , Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 2016

34. Skrzyniowska D.: Budownictwo przyjazne środowisku. Certyfikacja budynków w systemie LEED, Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 2015

33. Skrzyniowska D.: Wymagania klimatyczne w przestrzeni organów piszczałkowych, Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 2014

32. Skrzyniowska D.: Czynniki ziębnicze - substancje zubożające warstwę ozonową - obowiązki osób używających czynników będących substancjami kontrolowanymi, Czasopismo Techniczne PK-Technical Transactions, Environmental Engineering, 2012

31. Müller J., Skrzyniowska D.: Jakość powietrza a wentylacja pomieszczeń, Czasopismo Techniczne PK-Technical Transactions, Environmental Engineering, 2012

30. Skrzyniowska D.: Parametry powietrza wewnętrznego pomieszczeń do stałego przebywania ludzi (komfort cieplny a komfort środowiskowy), Czasopismo Techniczne PK-Technical Transactions, Environmental Engineering, 2012

29. Skrzyniowska D., Müller J, Sikorska-Bączek: Klimat pomieszczeń - kształtowanie, Czasopismo Techniczne PK-Technical Transactions, Environmental Engineering, 2012

28. Müller J, Skrzyniowska D.: Problemas de calidad del aire interior en los edificios pasivos, materiały konferencyjne, 2012

27. Skrzyniowska D.: Klimatyzacja serwerowni - ogólne spojrzenie na problematykę, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo Wentylacja, styczeń 2013

26. Skrzyniowski A, Skrzyniowska D.: Dlaczego CO2 w układach klimatyzacji samochodowej?, Czasopismo Techniczne PK, zeszyt 10, Mechanika, 5-M 2012

25. D. Skrzyniowska: Presence of contaminants in refrigerant and their effect on refrigeration cycle (B2), 2011

24. J. Müller, D. Skrzyniowska: Indoor air quality problems in passive buildings (E1), 2011

23. J. Müller, D. Skrzyniowska: Indoor air quality problems in passive buildings (E1)-newsletter 4 p., 2011

22. Skrzyniowska D.: Od klimatyzatorów okiennych do VRF, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2011

21. Skrzyniowska D.: Wykres Molliera narzedziem dla inżynierów, cz. I, 2011

20. Schnotale J., Müller J., Skrzyniowska Dorota, Sikorska-Bączek R.: Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2010,

19. Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R.: Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2010,

18. Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska- Bączek: Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 15/2007,

17. Dorota Skrzyniowska, Kazimierz Wojtas, Jarosław Müller: Sprężarkowe agregaty ziębnicze dla potrzeb systemów klimatyzacji na początku XXI wieku. Część I. Technologia chłodnicza w klimatyzacji. Zagadnienia teoretyczne, Chłodnictwo i klimatyzacja, 11/2006,

16. Sikorska-Bączek R., Skrzyniowska D.: Proekologiczne i bezpieczne metody ziębienia dla klimatyzacji, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8/2006 klimatyzacji, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8/2006,

15. Müller J., Skrzyniowska D.: Wady i zalety stosowania klimatyzacji komfortu-część II-systemy klimatyzacji, Chłodnictwo i klimatyzacja, 6/2006

14. Skrzyniowski A., Skrzyniowska D.: Searching for new alternative refrigerant for autmobile air-conditioning, Journal of Kones, Powertrain and Transport, vol.13, no. 1, 2006, p. 167-175,

13. Müller J., Skrzyniowska D.: Wady i zalety stosowania klimatyzacji komfortu-część I urządzenia "klimatyzacyjne", Chłodnictwo i klimatyzacja, 4/2006,

12. Skrzyniowska D., Muller J., Sikorska-Bączek R., Maczek K.: Zagrożenia bezpieczeństwa wynikajace z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji, Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11/2005,

11. Sikorska-Bączek R., Skrzyniowska D., Schnotale J., Maczek K.: Innowacyjne "proekologiczne" metody ziębienia w klimatyzacji, XI International Conference Air Conditioning, Protection and District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 2005,

10. Müller J., Skrzyniowska D., Wojtas K.,: Standardy metod pomiaru i oceny warunków komfortu termicznego pomieszczeń termicznie umiarkowanych, XI International Conference Air Conditioning, Protection and District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 2005,

9. Schnotale J., Skrzyniowska D., Kosowska P.: Zasady używania substancji zubożających warstwę ozonową wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacyjnych, Forum Wentylacja 2005, III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej,

8. Wojtas K., Skrzyniowska D., Müller J.: Wentylokonwektory - zasady projektowania pod kątem ekonomii, komfortu i kontroli warunków w pomieszczeniu, Forum Wentylacja 2005, III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej,

7. Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R.: Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2004,

6. Wojtas K, Skrzyniowska D., Müller J: Problemy projektowania instalacji klimatyzacyjnej dla obiektu biurowego, XV Ogólnopolska Konferencja Naukow-Techniczna, Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane, 2004,

5. Maczek K., Skrzyniowska D.: Entalpia mieszaniny gazu wytłaczanego z substancją smarną przez sprężarkę wyporową na przykładzie sprężonego powietrza, X International Conference Air Conditioning air Protection and District Heating, 2002 Wrocław-Szklarska Poręba,

4. Skrzyniowska D., Maczek K.: Modelowanie stanów powietrza wilgotnego z substancja smarną wytłaczanego przez sprężarkę tłokową, XVIII Zjazd Termodynamików, 2002, Politechnika Warszawska, Prace naukowe,

3. Skrzyniowska D., Maczek K.: A model of air outflowing from a lubriacted positive displacement compressor, International Compressor Engineering Conference at Purdue, Purdue University, Indiana, USA, July 2000,

2. Skrzyniowska D.: Powietrze atmosferyczne-mieszanina gazów rzeczywistych, Wybrane zagadnienia Ochrony Powietrza w Inżynierii Cieplnej, Monografia 225, Politechnika Krakowska, Kraków 1998,

1. Cichorz T., Skrzyniowska D., Wołek M.: Sposoby ograniczania zanieczyszczenia olejem smarnym powietrza przy jego sprężaniu w sprężarkach tłokowych w odniesieniu do obowiązujących norm, Czasopismo Techniczne Mechanika 2M/1997.

Uczestnictwo w opracowaniach

1. Grant promotorski pt. Model obliczeniowy mieszaniny powietrza i substancji smarnej wytłaczanej przez sprężarkę wyporową, Kraków, 2000.

2. Uczestnictwo w grancie Prof. M. Wołka pt. Nowa generacja zaworów roboczych sprężarek ziębniczych na czynniki ziębnicze ekologiczne, Kraków, 2000.