Personal Information

Dorota Skrzyniowska, PhD
Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration Department, Ś-42, PK

E-mail: skdorota@pk.edu.pl
             skdorota@interia.pl

Education

Ph. D. degree
Cracow University of Technology
Faculty of Environmental Engineering
date: 2001

From 2001 employment:    Cracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Assistant Professor

Work

Auditory exercises on: Thermodynamics,
Control and Heat Measurement,
Laboratory exercises on: CAD, Ventilation and Air-Conditioning,
Lectures on: Ventilation and Air-Conditioning.

Post graduate studies

2002 completed Postgraduate Pedagogical Studium in Pedagogical and Psychology Centre of Technical University of Cracow

Awards

2005 - was awarded by Headmaster of The Technical University of Cracow for student's handbook

Last Publications

D. Skrzyniowska: Presence of contaminants in refrigerant and their effect on refrigeration cycle (B2)

J. Müller, D. Skrzyniowska: Indoor air quality problems in passive buildings (E1)

J. Müller, D. Skrzyniowska: Indoor air quality problems in passive buildings (E1)-newsletter 4 p.

Publications

18. Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska- Bączek: Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 15/2007,

17. Dorota Skrzyniowska, Kazimierz Wojtas, Jarosław Müller: Sprężarkowe agregaty ziębnicze dla potrzeb systemów klimatyzacji na początku XXI wieku. Część I. Technologia chłodnicza w klimatyzacji. Zagadnienia teoretyczne, Chłodnictwo i klimatyzacja, 11/2006,

16. Sikorska-Bączek R., Skrzyniowska D.: Proekologiczne i bezpieczne metody ziębienia dla klimatyzacji, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8/2006 klimatyzacji, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 8/2006,

15. Müller J., Skrzyniowska D.: Wady i zalety stosowania klimatyzacji komfortu-część II-systemy klimatyzacji, Chłodnictwo i klimatyzacja, 6/2006

14. Skrzyniowski A., Skrzyniowska D.: Searching for new alternative refrigerant for autmobile air-conditioning, Journal of Kones, Powertrain and Transport, vol.13, no. 1, 2006, p. 167-175,

13. Müller J., Skrzyniowska D.: Wady i zalety stosowania klimatyzacji komfortu-część I urządzenia "klimatyzacyjne", Chłodnictwo i klimatyzacja, 4/2006,

12. Skrzyniowska D., Muller J., Sikorska-Bączek R., Maczek K.: Zagrożenia bezpieczeństwa wynikajace z zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych i klimatyzacji, Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11/2005,

11. Sikorska-Bączek R., Skrzyniowska D., Schnotale J., Maczek K.: Innowacyjne "proekologiczne" metody ziębienia w klimatyzacji, XI International Conference Air Conditioning, Protection and District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 2005,

10. Müller J., Skrzyniowska D., Wojtas K.,: Standardy metod pomiaru i oceny warunków komfortu termicznego pomieszczeń termicznie umiarkowanych, XI International Conference Air Conditioning, Protection and District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 2005,

9. Schnotale J., Skrzyniowska D., Kosowska P.: Zasady używania substancji zubożających warstwę ozonową wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacyjnych, Forum Wentylacja 2005, III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej,

8. Wojtas K., Skrzyniowska D., Müller J.: Wentylokonwektory - zasady projektowania pod kątem ekonomii, komfortu i kontroli warunków w pomieszczeniu, Forum Wentylacja 2005, III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej,

7. Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R.: Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2004,

6. Wojtas K, Skrzyniowska D., Müller J: Problemy projektowania instalacji klimatyzacyjnej dla obiektu biurowego, XV Ogólnopolska Konferencja Naukow-Techniczna, Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie, Zakopane, 2004,

5. Maczek K., Skrzyniowska D.: Entalpia mieszaniny gazu wytłaczanego z substancją smarną przez sprężarkę wyporową na przykładzie sprężonego powietrza, X International Conference Air Conditioning air Protection and District Heating, 2002 Wrocław-Szklarska Poręba,

4. Skrzyniowska D., Maczek K.: Modelowanie stanów powietrza wilgotnego z substancja smarną wytłaczanego przez sprężarkę tłokową, XVIII Zjazd Termodynamików, 2002, Politechnika Warszawska, Prace naukowe,

3. Skrzyniowska D., Maczek K.: A model of air outflowing from a lubriacted positive displacement compressor, International Compressor Engineering Conference at Purdue, Purdue University, Indiana, USA, July 2000,

2. Skrzyniowska D.: Powietrze atmosferyczne-mieszanina gazów rzeczywistych, Wybrane zagadnienia Ochrony Powietrza w Inżynierii Cieplnej, Monografia 225, Politechnika Krakowska, Kraków 1998,

1. Cichorz T., Skrzyniowska D., Wołek M.: Sposoby ograniczania zanieczyszczenia olejem smarnym powietrza przy jego sprężaniu w sprężarkach tłokowych w odniesieniu do obowiązujących norm, Czasopismo Techniczne Mechanika 2M/1997.

Participate

1. Grant promotorski pt. Model obliczeniowy mieszaniny powietrza i substancji smarnej wytłaczanej przez sprężarkę wyporową, Kraków, 2000.

2. Uczestnictwo w grancie Prof. M. Wołka pt. Nowa generacja zaworów roboczych sprężarek ziębniczych na czynniki ziębnicze ekologiczne, Kraków, 2000.