Dane personalne

mgr inż. Nina Szczepanik
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

e-mail: nina.szczepanik@gmail.com

Wykształcenie i kariera naukowa

Magister inżynier
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Data uzyskania: 2013

Praca dydaktyczna

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu:
Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji, Jakość środowiska wewnętrznego, Wentylacja i klimatyzacja


     
Góra