Dane personalne

dr inż. Kazimierz Wojtas
Data i miejsce urodzenia: 17.06.1956 r w Miechowie
Stan cywilny: żonaty (Wanda), dwoje dzieci (Anna i Marcin)
Adres zamieszkania: Batowice 63a, 32-086 Kraków,
Tel: +12-285-9266
Fax: +12-286-3651

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa,Ś-42, PK

e-mail:  kaz_wojtas@o2.pl

Wykształcenie i kariera naukowa

Doktor nauk technicznych
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
Uzyskany w roku 1988 na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej za pracę: "Model matematyczny skraplacza mieszaniny zeotropowej freonów w pompach ciepła"

Nauczyciel akademicki oraz inżynier z doświadczeniem zawodowym w takich dziedzinach jak:
¨ Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła,
¨ Systemy wentylacji i klimatyzacji w ekologicznym i inteligentnym budynku,
¨ Energooszczędne systemy klimatyzacyjne i chłodnicze,
¨ Zagadnienia akumulacji ciepła w klimatyzacji,
¨ Zagadnienia kosztów w instalacjach klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

¨ Od roku 1990 zatrudniony na etacie adiunkta w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza PK.
¨ W latach 1994 do 1997 zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładu "Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa" Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza PK.
¨ W latach 1989-1990 zatrudniony na etacie badawczym w Electricity Research & Development Centre (ERDC) Capenhurst (Anglia) oraz staż naukowy w University of Manchester.
¨ W latach 1980 - 1989 zatrudniony na etacie asystenta w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza PK.
- W latach 1991 do 2001 Dyrektor ds Technicznych w firmie CONBEST Sp z o.o. w Krakowie
¨ W latach 2003-2014 zatrudniony w firmie CIAT Sp z o.o. na etacie Dyrektora ds. Technicznych.
- Od 2011 członek Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC)

Praca dydaktyczna

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń projektowych na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych zarówno dziennych jak i zaocznych z takich przedmiotów jak:
- wentylacja i klimatyzacja,
- chłodnictwo i pompy ciepła,
- sterowanie i regulacja układów klimatyzacyjno grzewczych,
- urządzenia i systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Nagrody i wyróżnienia

¨ W latach 1992-1996 kierownik ds. badawczych wspólnego z NIST ("National Instytute of Standards & Technology") Gaithersburg, USA, międzynarodowego programu badawczego w ramach grantu MSCII,
¨ 1994 Honorowa odznaka Politechniki Krakowskiej,
¨ 1986 Nagroda Ministra NSWiT (zespołowa III stopnia) za działalność naukową,
¨ 1982, 1984 Nagrody JM Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność naukową i dydaktyczną,
¨ W latach 1981-1986 kierownik tematów badawczych w ramach programu rządowego PR-8 oraz programu międzyresortowego CPBP.02.06,
¨ 1977 i 1978 nagroda "Primus Inter Pares".

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach

¨ Od roku 2000 członek Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiej Akademii Nauk,
¨ od roku 2003 członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja Wentylacja (od roku 2004 członek Komisji Rewizyjnej),
¨ od roku 2004 członek Rady Programowej miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja",
¨ w latach 1992 - 2000 członek Komisji E2 ("Heat Pumps & Energy Recovery") Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa z siedzibą w Paryżu,
¨ od roku 1981 członek stowarzyszenia PZiTS,
¨ w latach 1978-1979 Szef Komisji Nauki Rady Uczelnianej SZSP.