Współpraca zagraniczna

1. Zajęcia terenowe organizowane w ramach projektu "Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania środowiskowe":

- Kopalnia węgla brunatnego - Bełchatów       Kopalnia węgla brunatnego - Bełchatów                      

2. Moduł wybieralny Municipal Solid Waste Management (MSWM):

- jest jednym z wybieralnych modułów na 3 roku (6 semestr),
- jest realizowany we wspólnej grupie studentów z 3 krajów,
- prowadzony przez wykładowców z trzech uczelni (Politechnika Krakowska,Politechnika w Sztokholmie i Politechnika w Kownie),
- posiada bogaty program wycieczek zawodowych,
- odbywa się w języku angielskim,
- jest finansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej (Erasmus).

Grupa Krakowska                       Centrum recyklingu w Chrzanowie                   Papiernia w Wadowicach

3. Współpraca w zakresie obliczeń numerycznych z Centrum Obliczeniowym przy Politechnice w Barcelonie (BSC) w ramach programu HPC Europa

W zakresie powyższego programu przeprowadzono upraszczanie modeli numerycznych wymiany ciepła oraz przepływu powietrza w akumulacyjnych stropach wentylowanych. Wykonano także obliczenia równoległe z zakresu identyfikacji własno¶ci cieplnych materiałów estymowanych oraz estymację z zastosowaniem zagadnienia odwrotnego oraz algorytmów ewolucyjnych.

4. National Institute of Standards and Technology (NIST), Thermal Machinery

Graficzne przedstawienie wyników symulacji programu CYCLE_D, kontrakt numer: NA1341-01-W-0292, Gaithersburg, MD20899, USA, 2001, 2002

5. II Polsko-Amerykański Wspólny Fundusz im. M. Skłodowskiej Curie prowadzony w latach   1.07.92- 30.06.95.

Współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej - Polska oraz NIST (National Instytut of Standards and Technonolgy) - USA. Tytuł: Badania efektywno¶ci pompy ciepła pracuj±cej na mieszaninach zeotropowych nieszkodliwych ekologicznie
Projekt nr: MEN/NIST -92-87

Politechnika Krakowska                                                        Building Environment Division
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza                       Thermal Machinery Group
Kraków 31-155, POLAND                                                           Gaithersburg MD 20899 USA

6. Zajęcia prowadzone przez zakład na zagranicznych uczelniach

2000 oraz 2001 (4 tygodnie rocznie) wykładowca kontraktowy na Royal University of Stockholm, Stockholm, Sweden z przedmiotu: Environmental Management
1989 - 1992 University of Moncton, School of Engineering, Research Center for Energy Conversion, Moncton, New Brunswick, Canada - ćwiczenia laboratoryjne i wykłady dla studentów na poziomie inżynierskim i magisterskim z przedmiotów matematyka inżynierska, termodynamika, chłodnictwo, opiekun kilku prac dyplomowych magisterskich

7. Członkostwo w naukowych organizacja międzynarodowych

Member of ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Eng.)Atlanta, USA
Member of the International Advisory Board at the International Journal of Refrigeration, Oxford, United Kingdom
Member of the Commission E1- Air Conditioning of International Institute of Refrigeration, Paris, France Member of the Commission D2/3 -Test Stations of International Institute of Refrigeration, Paris, France

8. Do¶wiadczenia naukowe zdobyte za granic±

1989 do 1992 -Canada, Moncton, New Brunswick; University of Moncton, School of Engineering,Research Center for Energy Conversion, Post Doctoral Research Associate.
1997 - United Kingdom, Manchester, Refrigerant Reclaiming Center, Refrigerant Products and UK Environmental Agency, 2 weeks training on refrigerants recovery recycling and reclamation organized under World Bank project Phase out of Ozone Depleting Substances
1998 - USA, Tennessee,University of Tennessee, Department of Mechanical Eng., College of Eng. 4 weeks workshop on Energy and Environmental Management
2000 - Sweden, Stockholm, Royal Institute of Technology and Kristinaberg Marine Research Laboratory, 4 weeks course as part of Polish+Swedish Course on Environmental Management