Politechnika Krakowska

 Staż studencki - nauczyciel akademicki

Szanowni Państwo,
Studenci ostatniego roku studiów II stopnia  !!!
Wydziału Inżynierii Środowiska

    Zgodnie z Uchwała Senatu PK nr 69/d/12/2009  z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie stażu przygotowującego studentów do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, rozpoczynam rekrutację Kandydatów na staż spośród najlepszych Studentów ostatniego roku studiów II stopnia.

    Staż rozpocznie się 1 marca i zakończy najdalej 31 lipca 2013 roku, czyli obejmuje maks. 5 miesięcy w ostatnim semestrze studiów. Studentowi, który uzyskał zgodę na staż przysługuje stypendium w wysokości nie niższej niż połowa najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Szczegółowe warunki uzyskania oraz odbycia stażu są wywieszone obok a także są do wglądu w Dziekanacie WIŚ.

    Poniżej przedstawiam podstawowe wymagania w zakresie ubiegania się o staż:
  1. Student może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, jeżeli:
    • uzyskał w trakcie dotychczasowych studiów średnią ocen co najmniej dobrą,
    • posiada przynajmniej dwie pozytywne opinie nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora,
    • uzyskał zgodę kierownika jednostki organizacyjnej wydziału na odbycie stażu w tej jednostce.
  2. Student, który uzyskał zgodę na staż musi w okresie stażu (marzec – czerwiec 2012) współprowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami w liczbie 30 godzin. Zajęcia te muszą być prowadzone pod nadzorem wyznaczonego przez dziekana nauczyciela akademickiego

  3. Student zobowiązany jest również do uczestnictwa w działalności naukowo-badawczej Instytutu Wydziału Inżynierii Środowiska, w którym odbywa staż, realizowanej w ramach działalności statutowej i badań własnych.

  4. Studenci zainteresowani stażem składają w Dziekanacie wnioski wraz z załącznikami i opiniami potwierdzającymi spełnienie wymogów określonych w punkcie 1 do 1 lutego 2013.


Liczba miejsc ograniczona
Zachęcam do udziału w stażu

   Dziekan Wydziału


   Elżbieta Nachlik


data publikacji: 23.01.2013 r. przez: Renata Książek-Partyka, 3685 odsłon      

Translate

Kalendarz

<< Czerwiec 2017 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Menu

Wyszukiwarka