Politechnika Krakowska

 Struktura Wydziału Inżynierii Środowiska

Najwyższą władzą Wydziału jest Rada Wydziału, na czele której stoi Dziekan, wspomagany przez prodziekanów - zastępców do określonych spraw.
Administracyjnie Wydział jest podzielony na 4 Instytuty oraz administrację wraz z dziekanatem.
W skład Instytutów wchodzą 4 katedry oraz 9 zakładów, kształcących studentów na 3 kierunkach, w 6 specjalnościach.
Na czele Instytutu stoi Dyrektor, który ma dwóch zastępców - ds. nauki oraz ds. kształcenia      
ostatnia modyfikacja: 11.10.2016 r. 46049 odsłon

Translate

Wyszukiwarka