Szkolenie AutoCAD Civil 3D

Szanowni Państwo,

Bezpłatne szkolenie z  AutoCAD Civil 3D 

      Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych kierunki: Budownictwo, Ochrona Środowiska, na bezpłatne szkolenie z oprogramowania inżynieryjnego AutoCAD Civil 3D (15godz.).

       Szkolenie odbywać się będzie w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w soboty lub niedziele w blokach 7,5 godzin dydaktycznych.

 

ZAPISY

Preferowany zapis przez stronę internetową http://tinyurl.com/ZapisyCivil3D

 

 

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Informacja o kursie AutoCAD Civil 3D

     Kurs AutoCAD Civil 3D obejmuje 15 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzany na polskiej wersji oprogramowania AutoCAD Civil 3D 2013. Jest to kurs podstawowy.

      Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® jest to rozwiązanie służące do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone do tworzenia projektów m.in. z zakresu:

  • inżynierii lądowej,
  • inżynierii wodnej,
  • infrastruktury transportowej,
  • zagospodarowania przestrzennego.

     Dostępne w programie narzędzia do wykonania różnego rodzaju analiz projektowych umożliwiają przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy pomagających zoptymalizować wydajność przed realizacją projektów. Dynamiczny proces tworzenia projektu oraz automatyczne generowanie dokumentacji końcowej znacznie ułatwia pracę i skraca czas wykonania projektu.

Zakres kursu:

1. Wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D.

2. Przygotowanie do pracy.

   2.1.   Ustawienia obszaru roboczego.

   2.2.   Dostosowanie obszaru roboczego.

   2.3.   Interfejs użytkownika.

   2.4.   Ustawienia rysunku.

3. Punkty.

   3.1.   Tworzenie punktów.

   3.2.   Narzędzia tworzenia punktów.

   3.3.   Edycja punktów.

   3.4.   Właściwości punktów.

   3.5.   Tworzenie i edycja stylu punktów oraz stylu etykiety punktów.

   3.6.   Tworzenie zestawy kluczy opisów.

4. Powierzchnie.

   4.1.   Tworzenie powierzchni.

   4.2.   Właściwości powierzchni.

   4.3.   Edycja stylu powierzchni.

   4.4.   Dodawanie obwiedni do powierzchni.

   4.5.   Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni.

   4.6.   Wygładzanie powierzchni.

   4.7.   Dodawanie obiektów do powierzchni.

   4.8.   Naciąganie obrazu rastrowego na powierzchnię.

   4.9.   Analiza zlewisk.

   4.10. Analiza spływu wody.

   4.11. Tworzenie zlewni.

   4.12. Dodawanie etykiet do powierzchni.

   4.13. Obliczanie objętości powierzchni.

5. Linie charakterystyczne.

   5.1. Tworzenie linii charakterystycznych.

   5.2. Właściwości linii charakterystycznej.

   5.3. Edycja geometrii linii charakterystycznej.

   5.4. Edycja rzędnych linii charakterystycznej.

6. Skarpy.

   6.1. Tworzenie skarp.

   6.2. Narzędzia tworzenia skarp.

   6.3. Kryteria tworzenia skarp.

   6.4. Obliczanie objętości skarpy.

7. Rurociągi.

   7.1. Tworzenie rurociągów.

   7.2. Narzędzia tworzenia sieci rurociągów.

   7.3. Lista części sieci rurociągu.

   7.4. Właściwości sieci rurociągu.

   7.5. Właściwości rury.

   7.6. Właściwości struktury.

   7.7. Kontrola przenikania.

8. Działki.

   8.1. Tworzenie działek.

   8.2. Narzędzia tworzenia działki.

   8.3. Właściwości działki.

   8.4. Zmiana nazwy/zmiana numeracji działek.

   8.5. Podział działek.data publikacji: 18.02.2014 r. przez: Agnieszka Kapczyńska-Pacześ, 5977 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt