Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów Politechniki Krakowskiej. 

 

Okres ubezpieczenia: od 1.10.2017  do  30.09.2018 r.

Firma Ubezpieczeniowa: InterRisk.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje Studentów Politechniki Krakowskiej  im. Tadeusza Kościuszki, którzy opłacili składkę za ubezpieczenie w terminie do 15.12.2017 r.

Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, zgodnie z danymi zawartymi w liście ubezpieczonych.

 

ŚWIADCZENIA  TYPU   ASSISTANCE   NA  TERYTORIUM   RP

  1. POMOC MEDYCZNA I PSYCHOLOGICZNA
  2. POMOC REHABILITACYJNA I PIELĘGNIARSKA
  3. USŁUGI INFORMACYJNE

Każdy ubezpieczony otrzyma KARTĘ INFORMACYJNĄ, na której widnieje numer Centrum Alarmowego InterRisk czynny przez całą dobę.

 

SUMA UBEZPIECZENIA  NA  JEDNEGO  STUDENTA  DO  WYCZERPANIA  WYNOSI: 23 000 zł

SKŁADKA  ZA  ROCZNY  OKRES  OCHRONY  UBEZPIECZENIOWEJ NA  JEDNEGO  STUDENTA WYNOSI : 40 zł

 

Ubezpieczenia dostępne w pokoju 301, III p. budynek W-2  WIŚ, od godziny 6.00 do 14.00.

 

Ważne załączniki:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2017/2018 (polisa InterRisk):
 

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
- Zakres ochrony ubezpieczeniowej to: pełna 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa na obszarze całego świata w tym droga do i z placówki oświatowej, podczas ferii i wakacji oraz czasu prywatnego.

Czy ubezpieczenie obejmuje pobyt studenta na wymianie w ramach Erasmus?
- Tak, Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, także na Erasmusie

Czy ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk?
- Tak, ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również w wakacje?
- Tak, ubezpieczenie obejmuje również okres wakacji. Czas ubezpieczenia to 1.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Czy ubezpieczenie można sprzedawać obcokrajowcom studiującym na Politechnice Krakowskiej np. w ramach programów wymiany międzynarodowej?
- TAK, ubezpieczyć mogą się również obcokrajowcy, studenci PK.

Czy ubezpieczenie ma Assistance na terytorium Polski?
- Nie, w zaproponowanym pakiecie nie ma Assistance.

Czy ubezpieczenie jest nadal ważne dla osoby, która obroniła się lub straciła status studenta np. w marcu 2018 r. czyli przed zakończeniem okresu trwania ubezpieczenia?
- Tak.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również podczas wykonywania pracy przez studenta?
- Tak, ubezpieczenie obowiązuje również podczas pracy. data publikacji: 28.09.2017 r. przez: MP, 1071 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt