Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 53/2012
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia planowanych do uruchomienia w roku akademickim 2013/14.

 

   Na podstawie § 24 ust. 3 pkt. 2 Statutu PK, przyjętym uchwał± Senatu PK nr 84/o/12/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. z póĽn. zm., wprowadza się, co następuje:

 

§ 1

   Okre¶la się liczbę miejsc na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych planowanych do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015;

§ 2

Liczba miejsc na I roku studiów planowanych do uruchomienia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Kierunek studiów I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Inżynieria ¶rodowiska 324 - 72 72
Budownictwo 180 - 72 -
Gospodarka przestrzenna 72  - - -
Ochrona ¶rodowiska 72 - 36 -
Suma: 648 - 180 72
Ogółem: 900

 

§ 3

Liczba miejsc na I roku studiów planowanych do uruchomienia
w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14
studia stacjonarne studia niestacjonarne
Kierunek studiów I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
Inżynieria ¶rodowiska - 180 - -
Suma: - 180 - -
Ogółem: 180

 

§ 4

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicz±ca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

 

 
      
ostatnia modyfikacja: 12.12.2014 r. 7579 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt