Uchwały Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska - rok 2012

 

 1. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 53/2012 z 19 grudnia 2012r.

   

 2. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 50/2012 z 14 listopada 2012 r.

   

 3. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 49/2012 z 14 listopada 2012 r.

   

 4. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 45/2012 z dnia 14 listopada 2012r.

   

 5. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 41/2012 z dnia 10 paĽdziernika 2012 r.

   

 6. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 36/2012 z dnia 26 wrze¶nia 2012r.

   

 7. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 33/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

   

 8. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 29/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

   

 9. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 28/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

   

 10. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 21/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

   

 11. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 10-13/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

   

 12. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 9/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

   

 13. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

   

 14. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 6/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

   

 15. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 3/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

   

 16. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej nr 2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.

   
      
ostatnia modyfikacja: 15.12.2014 r. 9916 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt