Umowa o współpracy z firm± JUKA

Prowadzenie wspólnych badań naukowych i opracowywanie analiz dotycz±cych systemów chłodnictwa oraz szkolenie studentów w zakresie nowych technologii przewiduje umowa o współpracy podpisana dzisiaj przez Izabelę Chojnack± z firmy JUKA oraz dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, Dziekana Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej. 

 

JUKA Sp. z o.o. Sp. K. to uznany w Polsce jak i za granic± producent urz±dzeń chłodniczych, gastronomicznych, mroĽniczych oraz kriogenicznych.

 

Obecna na rynku od ponad 25 lat, zdobywca tytułów Gazela Biznesu (Puls Biznesu) oraz Diament Forbesa, dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, specjalistycznymi technologiami oraz bogatym parkiem maszynowym. Ambicj± firmy jest ci±gły rozwój i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku.

 

Współpraca z WI¦ PK obejmować będzie m.in.: badania i opinie nt. systemów chłodniczych produkowanych w Juka, badania i rozwój nowych technologii a także praktyki studenckie i zajęcia naukowo-dydaktyczne dla studentów w obiektach firmy.

 

Na zdjęciu od lewej: Izabela Chojnacka (JUKA);

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan WI¦ PK;

Katarzyna Lis (absolwentka WI¦ PK, obecnie pracownik firmy JUKA)

i dr inż. Jarosław Müller, Prodziekan WI¦ PK.

 data publikacji: 14.07.2017 r. przez: MP, 1161 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt