2017 Short-Term Special Research Project na Uniwersytecie Gifu (Japonia)

 

Wydział Inżynierii na Uniwersytecie Gifu przygotował dla studenta/doktoranta WIŚ PK jedno miejsce w programie Short-Term Special Research Project. Uczestnik projektu będzie miał możliwość prowadzenia w laboratoriach Uniwersytetu Gifu badań pod kierunkiem prof. Li, który zajmuje się jakością wody, oczyszczaniem ścieków, procesami uzdatniania wody, ale także badaniem jakości wody w rzekach i mikrobiologią. W ramach wyjazdu student będzie także poznawał inne laboratoria/zespoły zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi np. związane z systemami solarnymi, modelowaniem i prognozowaniem opadów oraz mechaniką płynów, a także odwiedzi różne obiekty inżynierskie w Japonii.

 

Specyfikę wyjazdu tak wyjaśnia dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, który spędził pół roku w GIFU University W Japonii system edukacji jest inny niż u nas. Przez pierwsze trzy lata studiów inżynierskich studenci mają tylko wykłady kończące się egzaminami, bez projektów i ćwiczeń. Siłą rzeczy ich zakres jest bardzo szeroki. Ostatni rok studiów inżynierskich, czyli cały czwarty, oraz dwa lata studiów magisterskich obejmują część badawczą, która zastępuje nasze projekty i ćwiczenia. Jest to zarazem przygotowanie pracy inżynierskiej i magisterskiej. Tyle, że studenci są przypisani do zespołów, odpowiedników naszych katedr, a zarazem laboratoriów. Na tym etapie pracują trochę jak młodzi pracownicy naukowi, tzn. mają swoje stanowiska w pokojach oraz pełny dostęp do laboratoriów i pracują/studiują/prowadzą badania od godz. 9 do ok 17. Ten etap przebiega w zespołach a zarazem ma charakter indywidualny, bo profesor/promotor ma codzienny kontakt ze studentem i od niego zależy, jak będzie wyglądać jego praca/studia. Ten etap często nie ogranicza się tylko do tematu, którym się zajmują. Jeżeli jest taka możliwość, studenci prezentują swoje wyniki na konferencjach, zwiedzają obiekty inżynierskie itp. Pracują i spędzają czas, również relaksując się i organizując pikniki, w zespołach.

Pobyt potrwa 1 miesiąc i powinien być zrealizowany do marca 2018. 

Po stronie uczestnika pozostanie załatwienie formalności wizowych oraz pokrycie kosztów dojazdu (bilety lotnicze z Krakowa do Tokio można kupić od 2500 zł). Natomiast na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przeznaczone jest stypendium w wysokości 80 000 jenów (to jest około 2600 zł) finansowane przez Uniwersytet w Gifu.

Zapytany o realną wartość tej kwoty prof. Michał Zielina wyjaśnia – Życie w Japonii jest trochę droższe niż w Polsce, więc nie jest to zbyt dużo, ale na terenie campusu w Gifu są trzy stołówki/restauracje, w których można zjeść obiad dużo taniej niż poza uczelnią, w cenie około 20 złotych. Miesięczna opłata za akademik jest też dla studentów zagranicznych zdecydowanie niższa niż na wolnym rynku i nie przekracza 500 zł. Chcąc zwiedzić Japonię poza Gifu, najlepiej poruszać się koleją. Jest ona odczuwalnie droższa niż w Polsce. Jednak obcokrajowcy mogą wykupić zagranicą, czyli jeszcze w Polsce bilet okresowy, który pozwala znacznie taniej podróżować kolejami po Japonii. Tak, więc żyjąc oszczędnie, stypendium to może pokryć koszty życia łącznie ze zwiedzaniem Japonii.

O wyjazd ubiegać się mogą:

  • studenci 2. roku i wyższych lat stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska,
  • studenci III stopnia (doktoranccy).

Aby zgłosić chęć wyjazdu na Short-Term Special Research Project należy:

  1. obliczyć swoją średnią ocen z ostatniego roku studiów – GPA on the JASSO evaluation scale – plik obliczajacy GPA do pobrania tu,
  2. wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania tu) i przesłać ją mailowo na adres prof. Michała Zieliny (mziel@vistula.pk.edu.pl) w terminie do 20 września 2017 r.

Kryterium kolejności na liście stanowić będą: średnia z dotychczasowego toku studiów (GPA on the JASSO evaluation scale), znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie certyfikatu B2) oraz wynik rozmowy przeprowadzonej w języku angielskim w dniu 25 września z komisją w składzie: dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK oraz dr inż. Jarosław Müller, prodziekan WIŚ PK. Wyniki opublikowane zostaną 30 września.

 data publikacji: 17.07.2017 r. przez: MP, 925 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt