Urbanistyka i Architektura

KOMUNIKAT
dla STUDENTÓW IV roku, sem. 7, studia stacjonarne
WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

dotyczy przedmiotu:
URBANISTYKA i ARCHITEKTURA

 

   Realizacja programu z ww.przedmiotu w roku akadem. 2016/17 rozpocznie się w dniu 5-go października (środa) o godz. 11.00 w sali wykładowej Działowni, WYKŁADEM DLA CAŁEGO ROKU inaugurującym cykl.

 

   Oprócz wprowadzających zagadnień merytorycznych, słuchacze uzyskają informację nt.:

  • programu i terminarza zajęć,
  • tematyki wykładów i systemu prowadz. ćwiczeń projektowych,
  • sposobu realiz. zadań projektowych,
  • formy zaliczenia przedmiotu..

Obecność na wykładzie (i kolejnych wykładach) jest obligatoryjna.

Również 5-go paźdz., po ww.wykładzie, na sąsiedniej sali ćwiczeniowej, odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące ćwiczeń projektowych, podczas którego zaprezentowane zostaną tematy ćwiczeń, ich lokalizacje, zakres i forma opracowania. WYJĄTKOWO, spotkanie to dotyczyć będzie WSZYSTKICH CZTERECH GRUP STUDENTÓW i odbędzie się w dwóch cyklach (ze względu na pojemność sali ćwiczeniowej); o godz.: 12.45 – 1345 i 13.45 – 14.45

W trakcie i po ww. prezentacji studenci będą mieli okazję dokonać wyboru tematu, tj. lokalizacji związanej z tematem ćwiczenia. W kolejnych tygodniach, poczynając od 7-go października wykłady i ćwiczenia odbywać się będą zgodnie z założonym i podanym harmonogramem czasowym oraz podziałem na grupy. Na ww. wykład i ćwiczenia proszę zaopatrzyć się w przedmioty umożliwiające rejestrację treści i obrazów spotkania. Na ww. WYKŁAD i ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE zaprasza

 

Prowadząca przedmiot: Dr hab. inż. arch. Małgorzata Solska
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PKdata publikacji: 03.10.2016 r. przez: Wilhelm Okarmus, 1038 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt