WIŚ PK - ośrodek mikroskopii reprezentowany w Polsce i za granicą przez członków PTMi

W kalendarzu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (PTMi) na rok 2017 zamieszczono wybrane zdjęcia ukazujące piękno świata widzianego na obrazach mikroskopowych. Dwa spośród nich - sierpień i grudzień - są autorstwa dr inż. Anny Wassilkowskiej z Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska WIŚ PK.

 

Aparatura, na której wykonano zdjęcia, to skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy HITACHI typ S-3400N. Mikroskop ten wyposażony jest w spektrometr charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego EDS oraz w detektory obrazu elektronów SE i BSE. Wykorzystuje się go standardowo do badań metalograficznych mikrostruktury i składu chemicznego szerokiej gamy materiałów inżynierskich, a także do diagnostyki przyczyn mechanicznego oraz korozyjnego niszczenia elementów konstrukcji.

Dodatkową zaletą SEM typu S-3400N jest jego tryb pracy w warunkach zmiennej próżni oraz możliwość chłodzenia/podgrzewania próbek w układzie Peltiera, dzięki czemu materiały dielektryczne oraz próbki termodynamicznie niestabilne mogą być badane w stanie naturalnym (metodą nieniszczącą).

 

WIŚ PK - ośrodek mikroskopii reprezentowany w Polsce i za granicą przez członków PTMi

 

Potencjalne zastosowania prowadzonych badań obejmują:

  • opracowanie nowoczesnych materiałów inżynierskich i optymalizacja ich własności,
  • charakterystykę jakości wyrobów masywnych, powłok ochronnych, nanocząstek,
  • identyfikację procesów technologicznych stosowanych w produkcji detali i powłok,
  • diagnostykę przyczyn mechanicznego oraz korozyjnego niszczenia elementów,
  • badania morfologii obiektów mikroskopijnych obecnych w środowisku naturalnym.

 

 data publikacji: 24.02.2017 r. przez: MP, 2242 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt