rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Rozwijamy współpracę z Japonią

Wydział Inżynierii Środowiska PK podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Inżynieryjnym i Centrum Badań Zlewni Rzecznych Uniwersytetu Gifu w Japonii. Współpraca realizowana będzie w zakresie wspólnych badań naukowych, jak również wymiany studentów i pracowników.
 
 
Wspólne badania z japońskimi naukowcami z Uniwersytetu w Gifu podejmowane będą w dwóch obszarach inżynierii środowiska, zdefiniowanych w umowie jako: inżynieria jakości wody, hydraulika, hydrologia, meteorologia i ich technologie peryferyjne oraz monitoring, ochrona i kontrola środowiska. 
 
Umowa umożliwi także 2 studentom rocznie realizację części rodzimych studiów w Japonii. Uniwersytet w Gifu prowadzi szereg modułów anglojęzycznych, możliwych do wybrania przez naszych studentów. Ze względu na odmienny system studiowania w obu krajach, zakres zdobywanej wiedzy i realizowane przez studenta moduły będą ustalane indywidualnie i akceptowane przez władze obu uczelni. Jako okres odbywania studiów przyjęto jeden semestr. W Japonii wszystkie uczelnie, nawet te publiczne, a taką jest Uniwersytet Gifu, są płatne i jest to koszt dość wysoki. Stąd popularność programów stypendialnych. Strona japońska zadeklarowała nieoficjalnie, że każdego roku zarezerwuje w ramach przyznawanej puli stypendialnej kwotę, o którą będą mogli ubiegać się tylko nasi studenci. 
 
System edukacji wyższej w Japonii znacznie różni się od polskiego, ponieważ realizowany jest głównie poprzez badania w ramach aktualnie prowadzonych przez uczelnię projektów. Przez pierwsze lata studenci otrzymują na wykładach skumulowaną dawkę wiedzy. Podczas kolejnych lat pracują już głównie w grupach badawczych, realizując na terenie kampusu wspólne projekty badawcze i przy okazji swoje prace dyplomowe. Wydaje mi się to bardzo ciekawym pomysłem, znacząco odmiennym od naszego podejścia. – podkreśla koordynator umowy, dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK – Myślę, że dla studentów takie doświadczenie byłoby bezcenne. Przy okazji zyskują możliwość obcowania z bardzo rozwiniętą kulturą, która jest zupełnie odmienna od naszej, europejskiej. Wśród studiujących na Uniwersytecie w Gifu jest wielu studentów zagranicznych, choć oczywiście głównie z krajów azjatyckich. Uniwersytet w Gifu posiada także uroczy kampus, w którym zlokalizowane są wszystkie wydziały, laboratoria, biblioteka, stołówki, ośrodek sportowy, sklepy itp. Laboratoria wyposażono w bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt laboratoryjny, a pracownicy zajmują się tematyką ściśle związaną z problematyką upowszechnianą na naszym wydziale. Minusem jest trudny język japoński, jednak ze względu na dużą liczbę obcokrajowców oferta anglojęzyczna jest dość bogata.
 
Początki współpracy sięgają 2011 roku, gdy koordynator obecnej umowy prof. Michał Zielina spędził 6 miesięcy na kontrakcie w japońskiej uczelni. Współpraca z indywidualnej szybko zmieniła się w instytucjonalną, co potwierdziła wizyta na Uniwersytecie Gifu przedstawicieli Instytutów Ś-1 i Ś-3, której celem było poznanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, połączone z licznymi prezentacjami i spotkaniami na terenie kampusu, jak również w ośrodkach administracyjnych i obiektach inżynierskich wykorzystywanych do badań związanych z systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz infrastrukturą rzeczną. Pracownicy japońskiej uczelni rewanżowali się wizytami o podobnym charakterze i te kilkukrotne spotkania pozwoliły obu stronom wypracować założenia przyszłej współpracy. Obecnie podpisana umowa, określa ramy i stanowi podstawę dla dalszych działań. Na jej bazie będę powstawać szczegółowe aneksy, regulujące wymianę studentów oraz wizyty doktorantów i młodych naukowców. Zarówno ze strony polskiej, jak i japońskiej, podejmowane są także kolejne kroki w celu zdobycia środków finansowych na prowadzenie wspólnych badań i możliwe wizyty.
 

Na zdjęciach uczestnicy spotkania i sygnatariusze umowy. Ze strony japońskiej: Dziekan Wydziału Inżynieryjnego Uniwersytetu Gifu Prof. Dr. Keitetsu Rokugo, Dyrektor Centrum Badania Zlewni Rzecznych Uniwersytetu Gifu Prof. Dr. Koji Kageyama oraz koordynator umowy Prof. Dr. Tomonao Kobayashi.

Ze strony polskiej: Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Ewa Szalińska oraz koordynator umowy dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK.data publikacji: 10.12.2015 r. przez: MP, 7102 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt