Rozwijamy współpracę z Japonią

Wydział Inżynierii Środowiska PK podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Inżynieryjnym i Centrum Badań Zlewni Rzecznych Uniwersytetu Gifu w Japonii. Współpraca realizowana będzie w zakresie wspólnych badań naukowych, jak również wymiany studentów i pracowników.
 
 
Wspólne badania z japońskimi naukowcami z Uniwersytetu w Gifu podejmowane będą w dwóch obszarach inżynierii środowiska, zdefiniowanych w umowie jako: inżynieria jakości wody, hydraulika, hydrologia, meteorologia i ich technologie peryferyjne oraz monitoring, ochrona i kontrola środowiska. 
 
Umowa umożliwi także 2 studentom rocznie realizację części rodzimych studiów w Japonii. Uniwersytet w Gifu prowadzi szereg modułów anglojęzycznych, możliwych do wybrania przez naszych studentów. Ze względu na odmienny system studiowania w obu krajach, zakres zdobywanej wiedzy i realizowane przez studenta moduły będą ustalane indywidualnie i akceptowane przez władze obu uczelni. Jako okres odbywania studiów przyjęto jeden semestr. W Japonii wszystkie uczelnie, nawet te publiczne, a taką jest Uniwersytet Gifu, są płatne i jest to koszt dość wysoki. Stąd popularność programów stypendialnych. Strona japońska zadeklarowała nieoficjalnie, że każdego roku zarezerwuje w ramach przyznawanej puli stypendialnej kwotę, o którą będą mogli ubiegać się tylko nasi studenci. 
 
System edukacji wyższej w Japonii znacznie różni się od polskiego, ponieważ realizowany jest głównie poprzez badania w ramach aktualnie prowadzonych przez uczelnię projektów. Przez pierwsze lata studenci otrzymują na wykładach skumulowaną dawkę wiedzy. Podczas kolejnych lat pracują już głównie w grupach badawczych, realizując na terenie kampusu wspólne projekty badawcze i przy okazji swoje prace dyplomowe. Wydaje mi się to bardzo ciekawym pomysłem, znacząco odmiennym od naszego podejścia. – podkreśla koordynator umowy, dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK – Myślę, że dla studentów takie doświadczenie byłoby bezcenne. Przy okazji zyskują możliwość obcowania z bardzo rozwiniętą kulturą, która jest zupełnie odmienna od naszej, europejskiej. Wśród studiujących na Uniwersytecie w Gifu jest wielu studentów zagranicznych, choć oczywiście głównie z krajów azjatyckich. Uniwersytet w Gifu posiada także uroczy kampus, w którym zlokalizowane są wszystkie wydziały, laboratoria, biblioteka, stołówki, ośrodek sportowy, sklepy itp. Laboratoria wyposażono w bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt laboratoryjny, a pracownicy zajmują się tematyką ściśle związaną z problematyką upowszechnianą na naszym wydziale. Minusem jest trudny język japoński, jednak ze względu na dużą liczbę obcokrajowców oferta anglojęzyczna jest dość bogata.
 
Początki współpracy sięgają 2011 roku, gdy koordynator obecnej umowy prof. Michał Zielina spędził 6 miesięcy na kontrakcie w japońskiej uczelni. Współpraca z indywidualnej szybko zmieniła się w instytucjonalną, co potwierdziła wizyta na Uniwersytecie Gifu przedstawicieli Instytutów Ś-1 i Ś-3, której celem było poznanie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, połączone z licznymi prezentacjami i spotkaniami na terenie kampusu, jak również w ośrodkach administracyjnych i obiektach inżynierskich wykorzystywanych do badań związanych z systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz infrastrukturą rzeczną. Pracownicy japońskiej uczelni rewanżowali się wizytami o podobnym charakterze i te kilkukrotne spotkania pozwoliły obu stronom wypracować założenia przyszłej współpracy. Obecnie podpisana umowa, określa ramy i stanowi podstawę dla dalszych działań. Na jej bazie będę powstawać szczegółowe aneksy, regulujące wymianę studentów oraz wizyty doktorantów i młodych naukowców. Zarówno ze strony polskiej, jak i japońskiej, podejmowane są także kolejne kroki w celu zdobycia środków finansowych na prowadzenie wspólnych badań i możliwe wizyty.
 

Na zdjęciach uczestnicy spotkania i sygnatariusze umowy. Ze strony japońskiej: Dziekan Wydziału Inżynieryjnego Uniwersytetu Gifu Prof. Dr. Keitetsu Rokugo, Dyrektor Centrum Badania Zlewni Rzecznych Uniwersytetu Gifu Prof. Dr. Koji Kageyama oraz koordynator umowy Prof. Dr. Tomonao Kobayashi.

Ze strony polskiej: Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Ewa Szalińska oraz koordynator umowy dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK.data publikacji: 10.12.2015 r. przez: MP, 2055 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt