Władze Wydziału Inżynierii Środowiska

Dziekan:

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

 

Prodziekani:

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

dr inż. Piotr Beńko

dr inż. Izabela Godyń

dr inż. Jarosław Müller

 

 

Przedstawiciele Rady Wydziału do Senatu:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
 • Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

 

Przedstawiciele Wydziału do Senatu z grupy pracowników pomocniczych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Piotr Gryglaszewski
 

RADA WYDZIAŁU

Przewodniczący Rady:

 • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

Członkowie Rady:

Prodziekani:
 • Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
 • Dr inż. Piotr Beńko
 • Dr inż. Izabela Godyń
 • Dr inż. Jarosław Müller

 

Nauczyciele akademiccy, będący samodzielnymi pracownikami nauki:

 • prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
 • prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
 • prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER                                 
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew PIASEK        
 • prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
 • prof. dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK
 • dr hab. inż. Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Wojciech CHMIELOWSKI, prof. PK                   
 • dr hab. Barbara DĄBROWSKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Wiesław GĄDEK, prof. PK    
 • dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA,  prof. PK
 • dr hab. inż. Dawid TALER, prof. PK    
 • dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK                                     
 • dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK
 • dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej BIELSKI
 • dr hab. inż. Krzysztof W. KSIĄŻYŃSKI
 • dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi pracownikami nauki:

 • dr inż. Tomasz BACZYŃSKI
 • dr inż. Jarosław BAJER
 • dr inż. Grażyna GASZYŃSKA-FREIWALD 
 • dr Paweł HACHAJ
 • dr inż. Agnieszka LECHOWSKA
 • dr inż. Anna LENAR - MATYAS
 • dr inż. Małgorzata ULMANIEC 
 • dr inż. Kazimierz WOJTAS
 • dr inż. Jan WRONA
 • mgr inż. Krzysztof LIS

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickim:

 • mgr Agnieszka KALFAS-FIMA
 • mgr inż. Andrzej KULIG
 • mgr Milena MIKUTA

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • Dominika KOWALCZYK         
 • Magdalena KRZESZYCHA 
 • Maciej MADEJ 
 • Tomasz MAREK 
 • Edyta MITKA 
 • Michał STASZEL
 • Gabriel WIKTOROWICZ 
 • mgr inż. Jerzy CIEPLIŃSKI
 • mgr inż. Maria KMIEĆ        

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:

 • mgr Andrzej PARTYKA  (ZZ Solidarność)
 • vacat (ZNP)

Goście zapraszani z prawem głosu:

 • prof. zw. dr hab. inż. Henryk BRYŚ                                     
 • prof. dr hab. Renata KOCWA-HALUCH
 • prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK 
 • prof. dr hab. inż. Jerzy RATOMSKI
 • prof. dr hab. inż. Teresa STYRYLSKA          
 • prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI                                 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan WOLSKI
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław WOŁEK                            
 • dr hab. inż. Barbara BUDZIŁO, prof. PK
 • dr hab. Wojciech BALCERZAK, prof. PK 
 • dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK             
 • dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK, prof. PK    
 • dr hab. Wanda KOWALSKA                                  
 • dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej PRYSTAJ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jerzy SZCZĘSNY, prof. PK                        
 • dr hab. inż.  Mieczysław WACŁAWSKI, prof. PK         
 • dr hab. inż. Włodzimierz WÓJCIK, prof. PK                           
 • dr hab. Wiesława BAŻELA-WRÓBEL
 • mgr Elżbieta CHWASTEK      
ostatnia modyfikacja: 24.07.2017 r. 117086 odsłon

Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt