Politechnika Krakowska
Tradycja i nowoczesność to cechy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Siłę czerpiemy - od ponad 70 lat - z tradycji dobrej inżynierskiej marki, którą dostosowujemy do nowych kryteriów i wymagań. Nowoczesność przejawia się w programach nauczania, partnerskich relacjach pomiędzy studentami i kadrą naukową oraz dobrą bazą dydaktyczną, także doradztwem, które pomaga studentom poszerzyć ich zainteresowania i przekształcić w pasję zawodową.
Wydział nasz oferuje studia na czterech kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska. Inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, ale jednocześnie daje uprawnienia budowlane z zakresu instalacji i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Kierunek budownictwo ma charakter techniczny, przygotowuje studentów do budownictwa specjalnego, wodnego i ziemnego, zapewnia pełne uprawnienia budowlane. Z kolei ochrona środowiska posiada poszerzony pakiet interdyscyplinarny wiedzy ogólnej i specjalistycznej, ukierunkowanej przede wszystkim na przyrodnicze podstawy inżynierii i technologie środowiskowe. Specjalności związane z tymi kierunkami mają unikalny charakter i zapewniają wysoki stopień przygotowania zarówno do pracy zawodowej, jak i do podjęcia studiów II stopnia.
Wspólna Europa to otwarcie dużego rynku pracy i możliwość rozwoju zawodowego absolwentów studiów wyższych. Wydział Inżynierii Środowiska dostrzega te szanse i związane z nimi wyzwania. Zapewniamy swym studentom naukę języków obcych, umożliwiamy międzynarodową wymianę studentów i zawodowe praktyki zagraniczne, a także możliwość studiowania w języku angielskim w ramach wybranych modułów. Nasza współpraca dydaktyczna obejmuje Anglię, Francję, Szwecję i USA.

 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

 
      
ostatnia modyfikacja: 03.11.2015 r. 5372 odsłon

Translate

Menu

Wyszukiwarka