Tradycja i nowoczesność to cechy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Siłę czerpiemy - od ponad 70 lat - z tradycji dobrej inżynierskiej marki, którą dostosowujemy do nowych kryteriów i wymagań. Nowoczesność przejawia się w programach nauczania, partnerskich relacjach pomiędzy studentami i kadrą naukową oraz dobrą bazą dydaktyczną, także doradztwem, które pomaga studentom poszerzyć ich zainteresowania i przekształcić w pasję zawodową.
Wydział nasz oferuje studia na czterech kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska. Inżynieria środowiska ma interdyscyplinarny charakter, ale jednocześnie daje uprawnienia budowlane z zakresu instalacji i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Kierunek budownictwo ma charakter techniczny, przygotowuje studentów do budownictwa specjalnego, wodnego i ziemnego, zapewnia pełne uprawnienia budowlane. Z kolei ochrona środowiska posiada poszerzony pakiet interdyscyplinarny wiedzy ogólnej i specjalistycznej, ukierunkowanej przede wszystkim na przyrodnicze podstawy inżynierii i technologie środowiskowe. Specjalności związane z tymi kierunkami mają unikalny charakter i zapewniają wysoki stopień przygotowania zarówno do pracy zawodowej, jak i do podjęcia studiów II stopnia.
Wspólna Europa to otwarcie dużego rynku pracy i możliwość rozwoju zawodowego absolwentów studiów wyższych. Wydział Inżynierii Środowiska dostrzega te szanse i związane z nimi wyzwania. Zapewniamy swym studentom naukę języków obcych, umożliwiamy międzynarodową wymianę studentów i zawodowe praktyki zagraniczne, a także możliwość studiowania w języku angielskim w ramach wybranych modułów. Nasza współpraca dydaktyczna obejmuje Anglię, Francję, Szwecję i USA.

 prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

 
      
ostatnia modyfikacja: 03.11.2015 r. 6204 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt