Politechnika Krakowska

 Wybory

 

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

Przewodniczący: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
członkowie: dr inż.  Adam Jarząbek
  mgr Agnieszka Kalfas-Fima
  Magdalena Krzeszycha

 

Pozawydziałowa Komisja Wyborcza OW-2

(obejmująca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) 

Okręg wyborczy nr 13 – odpowiedzialna za wybory: mgr Milena Mikuta
Obejmuje jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska (Ś):

1. Administracja Wydziału (Ś-0)
2. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
3. Instytut Geotechniki (Ś-2)
4. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
5. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)


 

Program - dr hab. inż A. Generowicz, prof. PK

Program - dr hab. inż. St. Rybicki

 

 1. Ogłoszenie Pozawydziałowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów do uczelnianego kolegium elektorów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Harmonogram wyborów przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym OW-S
 3. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - załącznik nr 1
 4. Uchwała nr 9 - Uchwała Wyborcza - załącznik nr 2
 5. Informacja wyborcza nr 2
 6. Informacja wyborcza nr 3 dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 7. Informacja wyborcza nr  4dot. powtórnego wyboru jednego elektora w grupie praconwików SA i SB
 8. Informacja wyborcza nr  5 - wyniki Ucze;niane Kolegium Elektorskie
 9. Informacja wyborcza nr  6 - wynik Wydziałowe Kolegium Elektorskie
 10. Informacja wyborcza nr  7 - wyniki Wydziałowe Kolegium Elektorskie - studenci i doktoranci
 11. Informacja wyborcza nr  8 - zgłaszanie kandydatów na Dziekana WIŚ
 12. Informacja wyborcza nr  9 - zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów
 13. Informacja wyborcza nr 10 - Kandydaci na stanowowisko Dziekana WIŚ
 14. Informacja wyborcza nr 11 - Debata Kandydatów na stanowisko Dziekana
 15. Informacja wyborcza nr 12 - III zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 16. Wyniki wyborów Dziekana na kadencję 2016-2020
 17. Informacja wyborcza nr 13 - IV zebranie Wydzuałowego kolegium Elektorów
 18. Informacja wyborcza nr 14 - Kandydaci na stanowisko Prodziekanów WIŚ
 19. Wyniki wyborów Prodziekanów na kadencję 2016-2020
 20. Informacja wyborcza nr 15 - Wybory uzupełniające z grupy RB (tj. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich)
 21. Wyniki wyborów do Rady Bibliorecznej
 22. Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorów      
ostatnia modyfikacja: 04.07.2016 r. 11491 odsłon

Translate

Menu

Wyszukiwarka