Wydziałowa Sesja Kół Naukowych WIŚ

Magdalena Herman 

z SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

oraz 

Cezary Kulis SKN Equilibrium

autorami najlepszych prezentacji

podczas tegorocznej Studenckiej

Sesji Kół Naukowych WIŚ. 

 

 

  

 

Aby wyłonić najlepsze wystąpienia w ramach SSKN komisja oceniała:

  • sposób prezentacji tematu,
  • naukowość tematu,
  • aktualność tematu.

Zwracano też uwagę na czas wystąpienia, nie powinien przekraczać 15 minut. Po prezentacji prelegentom były zadawane pytania dotyczące prezentowanego tematu.

 

Wyniki Sesji:

 

I    Próba poprawy jakości powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem regulacji rozmytej - Cezary Kulis   

dr inż. Jarosław Müller, SKN Equilibrium

 

I    Badania laboratoryjne głowicy szczelinowej do ujmowania wody - Magdalena Herman   

dr hab.inż. Michał Zielina, prof.PK, SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

 

II    Metale w środowisku wodnym Zbiornika Dobczyce - Joanna Hass, Magdalena Herman   

dr inż. Anna Czaplicka, dr Zbigniew Ślusarczyk, SKN Ochrona Środowiska

 

III    Kalibracja modelu CFD przepływu przez rurę dla różnych wartości liczby Reynoldsa - Piotr Rokosz

dr inż. Joanna Bąk, SKN Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

 

III    Zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez działania antropogeniczne i możliwości przeciwdziałania mu - Teresa Chudyba  

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, dr inż. Małgorzata Kryłów, SKN Ochrona Środowiska

 

Wyróżnienie: Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych na przykładzie scenariuszy rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie - Gabrysia Hajduga   

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK, SKN Ochrona Środowiska

 

Gratulujemy autorom nagrodzonych referatów oraz ich opiekunom naukowym! 

 

  

 

Jednocześnie przypominamy autorom o dostarczeniu materiałów przeznaczonych do publikacji dr inż. Bernardowi Twarogowi, Pełnomocnikowi Dziekana WIŚ ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, do dnia 1.06.2017 r.

 
data publikacji: 29.05.2017 r. przez: MP, 912 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt