Wykład otwarty dla pracowników dydaktycznych WI¦ PK

Wykład otwarty dla pracowników dydaktycznych WI¦ PK

 

W dniach 27-28.05.2013r. odbędzie się wykład otwarty dla pracowników dydaktycznych WI¦ PK na temat: „Metodyki kształcenia kreatywnych i przedsiębiorczych inżynierów” organizowany w ramach projektu „Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jako¶ci dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin: czę¶ć I - 27.05.2013r., godz. 9:00 - 12:00,

   czę¶ć II - 28. 05.2013r., godz. 9.00 - 12.00

 

Miejsce szkolenia:

Politechnika Krakowska, Sala Rady Wydziału Inżynierii ¦rodowiska

 

Wykład poprowadzi wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji budowlanych a jednocze¶nie jeden z najbardziej znanych w ¶wiecie specjalistów w zakresie nowoczesnego kształcenia na uczelniach technicznych prof. Tomasz Arciszewski z George Mason University (USA).Kontakt:
Agnieszka Kapczyńska- Pacze¶
Wydział Inżynierii ¦rodowiska (pok.301)
tel. (12) 628-28-28data publikacji: 22.05.2013 r. przez: Agnieszka Kapczyńska-Pacze¶, 2726 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt