WYNIKI REKRUTACJI na studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

kierunek ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

 

kierunek INŻYNIERIA ¦RODOWISKA

 

kierunek BUDOWNICTWO 

 

kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gratulujemy i przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji dokumenty od osób zakwalifikowanych z list rezerwowych przyjmowane będ± od 21-26 lipca w godz. 10.00-14.00 w sali 121 budynku głównego WI¦.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WI¦ PK informuje, że w zwi±zku ze zbyt mał± liczb± kandydatów spełniaj±cych warunki przyjęcia na studia niestacjonarne w obecnej, 1 turze postępowania rekrutacyjnego nie podjęto decyzji o uruchomieniu kierunków: inżynieria ¶rodowiska oraz budownictwo.

Osobom, które spełniły wstępne warunki przyjęcia na te studia, proponujemy aby złożone dokumenty wraz z opłat± rejestracyjn±, zostały zaliczone na poczet 2-ej tury postępowania kwalifikacyjnego, która będzie miała miejsce we wrze¶niu br.

W przypadku, gdyby Państwo rezygnowali z powyższej propozycji, prosimy o złożenie pisemnego wniosku o rezygnacji i wyst±pienie z wnioskiem o zwrot opłaty rekrutacyjnej, do której koniecznie należy doł±czyć kopie dowodu wpłaty.

 

kierunek INŻYNIERIA ¦RODOWISKA

 

kierunek BUDOWNICTWO data publikacji: 21.07.2017 r. przez: MP, 2225 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ¦RODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria ¶rodowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (¦-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (¦-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (¦-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (¦-1)
Instytut Geotechniki (¦-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony ¦rodowiska (¦-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (¦-4)
©2018 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt