Wyróżnienia dla nauczycieli akademickich

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE AKADEMICCY PRZEZ STUDENTÓW DROGĄ ANKIETY STUDENCKIEJ

           Niniejszym, z ogromną przyjemnością i zgodnie z procedurą oceny i wyróżniania nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej, podajemy do publicznej wiadomości informację o osobach, które w semestrze zimowym roku akademickim 2014/2015 uzyskały w klasyfikacji studentów najwyższe oceny na Wydziale Inżynierii Środowiska:

 1. W sumie najwyższe oceny (średnia powyżej 4,50) otrzymało dwudziestu sześciu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska;
 2. Trzy najwyżej ocenione osoby, prowadzące zajęcia na naszym Wydziale - stanowiące 10% puli osób, które w sumie uzyskały oceny powyżej 4,5, to:
  • mgr inż. Aneta Szymańska-Stachura ze średnią oceną 4,83
  • dr  Michał Polus ze średnią oceną 4,81
  • dr inż. Marta Cebulska ze średnią oceną 4,79
 3. Trzy najwyżej ocenione osoby, spośród pracowników naszego Wydziału - stanowiące 10% puli osób, które w sumie uzyskały oceny powyżej 4,5, to:
  • dr Michał Polus ze średnią oceną 4,81
  • dr inż. Marta Cebulska ze średnią oceną 4,79
  • dr inż. Robert Płoskonka ze średnią oceną 4,71

            Wszystkim Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy a Studentom dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji i ocenie.

 

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Pełnomocnik Dziekana
ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska


data publikacji: 08.05.2015 r. przez: Renata Książek-Partyka, 2630 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
tel./faks: 12 628 2041
tel. wewn.: 2810
e-mail: sekretariat@iigw.pl
www: http://www.iigw.pl
Instytut Geotechniki (Ś-2)
tel./faks: 12 628 2866
tel. wewn.: 2820, 2866
e-mail:
sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl
www: http://geotechnika.pk.edu.pl/
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (Ś-3)
tel./faks: 12 628 2042
tel. wewn.: 2830
e-mail: s-3@institute.pk.edu.pl
www: http://vistula.wis.pk.edu.pl/
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4)
tel./faks: 12 628 2048
tel. wewn.: 2896
e-mail: s-4@institute.pk.edu.pl
www: http://www.wis.pk.edu.pl/s-4/
 

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej (Ś-1)
Instytut Geotechniki (Ś-2)
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska (Ś-3)
Instytut Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza (Ś-4)
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt