rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJD¬ NA AKTUALNˇ:
wisie.pk.edu.pl

 Zakończyła się 13 edycja zawodów o Puchar Rektora PK w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej dla reprezentacji WI¦iE PK, zwycięstwa w slalomie i slalomie gigancie kobiet dla dr inż. Agaty Pawłowskiej-Salach z ¦-3.

 

25 lutego w stacji narciarskiej Spytkowice zakończyły się zawody narciarskie dla pracowników uczelni rywalizuj±cych w Pucharze Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. W dwóch kategoriach – klasyfikacji generalnej w slalomie, a także w klasyfikacji generalnej w slalomie gigancie kobiet – bezkonkurencyjna okazała się dr inż. Agata Pawłowska-Salach z WI¦iE PK. Pani Doktor przyczyniła się do sukcesu wydziałowej reprezentacji, która zakończyła swój występ na wysokiej 3. Pozycji wklasyfikacji drużynowej.

 

 

Zawody o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, funkcjonuj±ce także pod nazw± Grand Prix Rektora, przez kilka tygodni budziły emocje w¶ród pracowników Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy walczyli o puchary dziekanów wszystkich wydziałów PK, a także o puchar kanclerza PK, dyrektora Biblioteki PK i dyrektor Studium Języków Obcych.

7 grudnia 2021 r. rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz powołał Radę Koordynatorów zawodów o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, w której skład weszli: 

 • Wydział Architektury: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr hab. inż. arch. Marcin Petelenz prof. PK
 • Wydział Informatyki i Telekomunikacji: Karolina Robotycka, mgr inż. Dariusz Żelasko
 • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej: dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK
 • Wydział Inżynierii L±dowej: mgr inż. Mirosław Boryczko, dr inż. Dorota Kram, prof PK, mgr inż. Zuzanna Podgórna
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki: dr hab. Ewa Gondek, prof. PK
 • Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki: dr inż. Agata Pawłowska-Salach
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej: dr inż. Tomasz Majka
 • Wydział Mechaniczny: mgr Wioleta Pietruszka
 • Pion Kanclerza PK: mgr inż. Jacek Husakowski
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej: mgr Piotr Pitala 
 • Studium Języków Obcych: mgr Magdalena Cora

Patronem pierwszych rozegranych zawodów – w slalomie gigancie – był dziekan Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK.

 

 

Tym bardziej cieszy sukces dr inż. Agaty Pawłowskiej-Salach, ponieważ dzięki serii widowiskowych przejazdów zdystansowała konkurencję w dwóch kategoriach – klasyfikacji generalnej kobiet w slalomie oraz klasyfikacji generalnej kobiet w slalomie gigancie. W klasyfikacji generalnej kobiet 13 edycji Pucharu Rektora PK uwzględniaj±cej przelicznik wiekowy Pani Doktor uplasowała się na 4 pozycji, tuż przed Pani± Aleksandr± Dankiewicz-Wisz emerytowan± pracowniczk± naszego wydziału.

   

Na udział w wydziałowej reprezentacji WI¦iE PK zdecydowali się również emerytowani pracownicy: dr inż. Adam Jarz±bek, dr inż. Piotr Walaszczyk oraz dr inż. Bogusław Maludziński. Umiejętno¶ci i zaangażowanie 5 startuj±cych zawodników przyniosły wydziałowi w klasyfikacji drużynowej wysokie 3. miejsce.

 

 

Gratulujemy sukcesów i czekamy na kolejny rok, zwłaszcza, że dr Pawłowska-Salach poprowadzi j± z pewno¶ci± ku dalszym zwycięstwom i dobrej sportowej zabawie także w kolejnym sezonie.

 

Pani dr inż. Agata Pawłowska-Salach (na zdjęciu obok) jest absolwentk± studiów uzupełniaj±cych magisterskich oraz studiów doktoranckich na ówczesnym Wydziale Inżynierii ¦rodowiska (obecnie Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki). W marcu 2021 r. obroniła rozprawę doktorsk± pt.: „Badania szczelinowej głowicy ujęcia wody uwzględniaj±cej ochronę ichtiofauny”. Aktualnie jest zatrudniona w Katedrze Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska (¦-3) na naszym wydziale.

 

 

 data publikacji: 02.03.2022 r. przez: MP, 2097 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni s± o kontakt
z wła¶ciwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt