rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Otwarcie zmodernizowanego LABORATORIUM COWIK

„Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” to odpowiadająca angielskiemu skrótowi HVAC nazwa najpopularniejszej od wielu lat specjalności na kierunku inżynieria środowiska. Teraz specjalność ta będzie jeszcze skuteczniej kształcić młodych instalatorów dzięki na nowo otwartemu, zmodernizowanemu LABORATORIUM COWIK (funkcjonującemu w ramach Laboratorium Ogrzewnictwa Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki). Jak podkreślił w swoim przemówieniu dziekan tego Wydziału, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK: – laboratorium zostało zmodernizowane i doposażone dzięki staraniom dr. inż. Kazimierza Wojtasa, któremu w imieniu własnym a także obecnych i przyszłych studentów serdecznie za tę skuteczność dziękuję.

 

 

Na zdjęciu od lewej dziekan WISIE PK, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK; dr inż. Kazimierz Wojtas oraz Jakub Koczorowski, Manager Działu Pomp Ciepła firmy VAILLANT oraz wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Fot. Jan Zych

 

Laboratorium COWIK powstawało na przełomie wieków (końcówka lat 90-tych/początek tego wieku) staraniem pani profesor Teresy Lubowieckiej, ówczesnej dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK oraz profesora Mariana Hopkowicza, ówczesnego dyrektora Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Jako laboratorium dydaktyczne miało i nadal ma na celu prezentację współczesnych rozwiązań z zakresu techniki instalacyjnej, a także przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych, w ramach których studenci mogą badać charakterystyki eksploatacyjne poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacyjno grzewczych budynków.

Laboratorium w momencie powstania zostało wyposażone w urządzenia i systemy klimatyzacyjno-grzewcze adekwatnie do ówczesnego poziomu techniki. Obecnie, po ponad 20 latach, większość z tych urządzeń wymagała modernizacji, która została także „wymuszona” przez kompleksowy remont budynku, jak również przez zmieniające się przepisy.

– Najbardziej palącymi problemami, które wymagały nowych rozwiązań modernizacyjnych były: brak w wyposażeniu tego laboratorium nowoczesnej, rewersyjnej pompy ciepła, mogącej stanowić zarówno źródło ciepła jak i energii chłodniczej oraz konieczność wymiany przestarzałego układu sterowania na nowoczesny, interaktywny, współpracujący z Internetem system sterowania i akwizycji danych pomiarowych. W tym momencie możemy uznać, że oba te zagadnienia udało się pomyślnie rozwiązać. wyjaśnia dr inż. Kazimierz Wojtas, który przez ostatnie miesiące koordynował proces modernizacji Laboratorium COWIK.

 

Pierwszemu z wyzwań udało się sprostać dzięki firmie VAILLANT, znanemu na świecie producentowi urządzeń grzewczych, który bezpłatnie przekazał w użytkowanie Laboratorium nowoczesną, wysokoefektywną pompę ciepła, o wartości ponad 60 tysięcy złotych (netto). O bardzo wysokich parametrach i dużych możliwościach urządzenia opowiedział na spotkaniu pan Jakub Koczorowski, Manager Działu Pomp Ciepła firmy VAILLANT oraz wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC).

Zamontowana w Laboratorium COWIK pompa ciepła posiada następujące cechy:

-  jest pompą ciepła typu „powietrze-woda” (czerpie ciepło „odnawialne” z powietrza i podgrzewa w sposób efektywny wodę grzewczą wykorzystywaną do celów grzewczych i klimatyzacyjnych);

-  jest pompą ciepła typu „split” to znaczy podgrzewanie wody dokonuje się w części zamontowanej wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego (dzięki czemu pracuje ona z większą efektywnością i nie ma problemu zmarznięcia wody w czasie przestoju urządzenia);

-  pompa ta może pracować w systemie „rewersyjnym”, dzięki czemu w okresie lata może pracować jako agregat ziębniczy chłodzący wodę zasilającą chłodnice w centrali oraz w klimakonwektorach chłodzących pomieszczenia;

-  jest wyposażona w nowoczesny interakcyjny układ sterowania i regulacji (zapewniający możliwość zdalnego sterowania przez internet).

 

  

Fot. Jan Zych

Drugim ważnym elementem modernizacji Laboratorium COWIK była konieczność wymiany oprogramowania systemu sterowania i akwizycji danych. – Potrzebowaliśmy oprogramowania, które umożliwi interakcyjne sterowanie wszystkim urządzeniami wchodzącymi w skład systemów zainstalowanych w laboratorium – tłumaczy dalej dr Kazimierz Wojtas – które pozwoli na zaprogramowanie (zautomatyzowanie) przebiegu ćwiczenia laboratoryjnego, interpretację graficzną „on-line” wyników pomiarów, rejestrację i export danych pomiarowych w celu wykonania sprawozdań przez studentów. Znaczącą zaletą tego nowego systemu, szczególnie w „dobie pandemii” jest możliwość realizacji wybranych ćwiczeń laboratoryjnych w sposób zdalny („on-line”).

Takie narzędzie informatyczne stworzyła i dostarczyła krakowska firma WDW, kierowana przez właściciela pana Waldemara Witka (na zdjęciu po prawej).

 

Modernizacji oprogramowania dokonano w ramach programu POWER, natomiast koszty montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych laboratorium związanych z ww. pompą ciepła w wysokości ok. 23,5 tysiąca złotych zostały sfinansowane z tzw. rezerwy dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

 

  

 

Fot. Jan Zych



data publikacji: 22.11.2021 r. przez: MP, 2764 odsłon



      




NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt