STUDIA PODYPLOMOWE

 

Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych

 

            Instytut Geotechniki na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w  dwusemestralnych studiach podyplomowych „Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych” w roku akademickim 2014/2015. Studia te są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

 

            Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich, zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników urzędów miast i gmin  w zakresie znajomości podstaw konstrukcji i materiałów dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego, poszczególnych źródeł energii odnawialnej, a także umiejętności  zarządzania oraz przygotowania i  prowadzenia tego typu inwestycji. Zadaniem takiego planu edukacyjnego jest uświadomienie i unaocznienie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla małej energetyki w Polsce a także  poszerzenie wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Program studiów podyplomowych obejmuje podstawy budownictwa pasywnego i energooszczędnego, możliwości stosowania takich rozwiązań w niewielkich obiektach oraz pozyskiwania dla nich energii cieplnej i elektrycznej opartych na źródłach odnawialnych.

 

Program studiów obejmuje następujące grupy zagadnień:

            „Przepisy dotyczące budownictwa energooszczędnego i wykorzystania energii odnawialnej”

zawierają wiadomości z zakresu podstaw prawnych i zasad finansowania zarówno budownictwa energooszczędnego jak i wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej. Ponadto zawierają podstawowe informacje dotyczące prawa energetycznego, ochrony środowiska, prawa wodnego i górniczego w odniesieniu do niewielkich obiektów budowlanych, a także dane o postępowaniu administracyjnym w procesie inwestycyjnym.

            Budownictwo energooszczędne”

zagadnienia te dotyczą podstaw projektowania i wykonawstwa obiektów energooszczędnych, doboru materiałów budowlanych i technologii oraz kosztorysowania obiektów budowlanych. Osobnym działem są zagadnienia dotyczące paszportów i świadectw energetycznych, termomodernizacji istniejących obiektów oraz diagnostyki energetycznej i wentylacyjnej.

            Zakres i metodyka prowadzenia badań dla oceny wykorzystania OZE w budownictwie energooszczędnym”

zawiera informacje o metodyce badań (geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i geofizycznych) dla wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie energooszczędnym, a także ocenę wpływu poszczególnych instalacji OZE na środowisko.

            „Odnawialne źródła energii – sposoby pozyskiwania energii”

zagadnienia te dotyczą możliwości wykorzystania energii geotermalnej, wody, wiatru, słońca, energii pochodzącej z biomasy i biogazu oraz informacje o kogeneracji i stosowaniu pomp ciepła dla niewielkich obiektów budowlanych.

 

Honorowy patronat nad studiami objęła Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

 

            Całość zagadnień przedstawionych w programie pozwala absolwentom tych studiów na uzyskanie następujących umiejętności:        

  • pozyskiwania wiedzy w zakresie projektowania i wykonawstwa budownictwa pasywnego i energooszczędnego,
  • znajomości energooszczędnych materiałów budowlanych,
  • przygotowania koncepcji energetycznej z wykorzystaniem OZE,
  • przygotowania analizy możliwości wykonania danego projektu i ocena przyjętych rozwiązań,
  • przygotowania do praktycznej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem projektowym i technologicznym,
  • tworzenia i weryfikacji raportów oddziaływania obiektów inżynierskich na środowisko,
  • pozyskiwania wiedzy o poszczególnych rodzajach energii odnawialnej oraz oceny możliwości  wykorzystania OZE przy konkretnych rozwiązaniach inżynierskich.

 

           W programie  -  35 przedmiotów szczegółowych o łącznej liczbie 191 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów w ramach 12 zjazdów [sobota - niedziela]. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2014.

            Koszt studiów wynosi 3 750,00 PLN (wpłaty: I semestr – 2000,00 PLN, II – 1 750,00 PLN). Możliwe jest częściowe lub całkowite finansowanie studiów przez przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni są uczestnicy. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na 80 % zajęć.

           

Informacje: kierownik studiów dr inż. Elżbieta Chrzanowska tel. 12 628 20 82 e-mail: echrzano@pk.edu.pl

                   sekretarz studiów dr inż. Kazimierz Piszczek tel. 12 628 28 81 e-mail: beiweopk@gmail.com

 

Rekrutacja w terminie 15.08.2014r. - 15.09.2014r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika studiów (Elżbieta Chrzanowska echrzano@pk.edu.pl), poprzez przesłanie karty zgłoszenia [pobierz].   

 

Więcej informacji na stronie:

www.geotechnika.pk.edu.pl → studia podyplomowe
      
ostatnia modyfikacja: 20.11.2017 r. 15332 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt