Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

 
tytuł studiów: „DORADZTWO ENERGETYCZNE W BUDOWNICTWIE”
 
Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem technicznym, które co najmniej ukończyły magisterskie studia techniczne lub inżynierskie studia na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zawodowo związanych z problematyką klimatyzacji i ogrzewnictwa, a pragnących pogłębić i uzupełnić swoje wiadomości. Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz doradców w zakresie oszczędnego gospodarowania energią w budynkach.
 
 
            *   formularz zgłoszeniowy 
Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Pracownicy urzędów, instytucji publicznych , itp. nie mogą w nich uczestniczyć.
 
Program studiów: Program Studiów obejmuje  25 szczegółowych przedmiotów  o łącznej liczbie godzin 268. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Czas trwania: liczba semestrów:  2, orientacyjne rozpoczęcie zajęć 10.11.2012r.
 
Zasady naboru:
  • Terminy składania dokumentów: 31.10.2012 r.
  • Kryteria kwalifikacji: ukończone studia techniczne na stopniu magisterskim lub inżynierskim na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz kryteria dotyczące osób opracowujących świadectwa charakterystyki energetycznej, a także uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu.
  • Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenie zatrudnienia, kopia wpisu do ewidencji gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  • Druki formularzy: do pobrania ze strony www.pk.edu.pl
  • Limit miejsc: 25 osób
  • Miejsce zgłoszeń: Sekretariat Instytutu Ś-4, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
    Osoby przyjmujące zgłoszenia: Ewa Wełna, tel. (12) 628 28 96 , fax: (12) 628 20 48, email: s-4@institute.pk.edu.pl
Opłaty:    studia są częściowo odpłatne – 20% kosztu całkowitego
( 1080,27 zł.)
 
Kierownik studiów: Pani dr inż. Agnieszka Lechowska
Sekretarz studiów: Pani Ewa Wełna
 
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się tylko w soboty.
Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem Studiów Podyplomowych (całościowy test końcowy) oraz napisanie i obronienie pracy końcowej.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 21768 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt