Władze Wydziału Inżynierii Środowiska

Dziekan:

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki prof. PK

 

Prodziekani:

dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
dr inż. Piotr BEŃKO
dr inż. Izabela GODYŃ
dr inż. Jarosław MÜLLER

 

 

Przedstawiciele Rady Wydziału do Senatu:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
 • Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

 

Przedstawiciele Wydziału do Senatu z grupy pracowników pomocniczych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Piotr Gryglaszewski
 

RADA WYDZIAŁU

Przewodniczący Rady:

 • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki

Członkowie Rady:

Prodziekani:
 • Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
 • Dr inż. Piotr Beńko
 • Dr inż. Izabela Godyń
 • Dr inż. Jarosław Müller

 

Nauczyciele akademiccy, będący samodzielnymi pracownikami nauki:

 • prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
 • prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
 • prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER                                 
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
 • prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
 • prof. dr hab. inż. Dawid TALER
 • prof. dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK
 • dr hab. inż. Wojciech CHMIELOWSKI, prof. PK                   
 • dr hab.inż. Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA,prof.PK
 • dr hab. Barbara DĄBROWSKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Wiesław GĄDEK, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK                                     
 • dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK
 • dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz BACZYŃSKI
 • dr hab. inż. Andrzej BIELSKI
 • dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA
 • dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
 • dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA
 • dr hab.  Tomasz ŚCIĘŻOR

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi pracownikami nauki:

 • dr inż. Jarosław BAJER                                               
 • dr inż. Grażyna GASZYŃSKA-FREIWALD 
 • dr Paweł HACHAJ
 • dr inż. Anna LENAR - MATYAS                                                   
 • dr inż. Małgorzata ULMANIEC 
 • dr inż. Kazimierz WOJTAS
 • dr inż. Jan WRONA                                                         
 • mgr inż. Krzysztof LIS

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickim:

 • mgr Agnieszka KALFAS-FIMA
 • mgr inż. Andrzej KULIG
 • mgr Milena MIKUTA

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • Łukasz CIBA
 • Filip DRZAZGA
 • Bartosz KORWIN
 • Gabriela ŚWIATOWIEC
 • Kamil WARZECHA
 • Piotr ZUBA
 • Karolina ŻMUDA
 • mgr inż. Ewelina STYPUŁKOWSKA
         

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:

 • mgr Andrzej PARTYKA  (ZZ Solidarność)
 • vacat (ZNP)

Goście zaproszeni z prawem głosu - Profesorowie Seniorzy PK

 • prof. dr hab. Renata KOCWA-HALUCH
 • prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew PIASEK

Goście zapraszani z prawem głosu:

 • prof. zw. dr hab. inż. Henryk BRYŚ                                     
 • prof. dr hab. inż. Jerzy RATOMSKI
 • prof. dr hab. inż. Teresa STYRYLSKA 
 • prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI                                 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan WOLSKI
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław WOŁEK                           
 • dr hab. Wojciech BALCERZAK, prof. PK
 • dr hab. inż. Barbara BUDZIŁO, prof. PK
 • dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK         
 • dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK, prof. PK
 • dr hab. Wanda KOWALSKA                                 
 • dr hab. inż. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI
 • dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej PRYSTAJ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jerzy SZCZĘSNY, prof. PK        
ostatnia modyfikacja: 03.12.2018 r. 124680 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt