Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

W dniach 29-30 czerwca 2017 r., odbędzie się

III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wydarzenie objął honorowym  patronatem J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Konferencja poświęcona jest pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa - Profesorów:

 

Andrzeja Królikowskiego

    Marka             Romana       

Artura Wieczystego

     

  

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Tadeusz Żaba

Członkowie:

Prof.dr hab.inż. Anna Anielak

Prof.dr hab.inż. Stanisław Biedugnis

Dr hab.inż. Andrzej Bielski

Prof.dr hab.inż. Ryszard Błażejewski

Dr hab.inż. Barbara Budziło, prof. PK

Dr hab.inż. Ewa Burszta-Adamiak

Dr hab.inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Leszek Dzienis

Dr hab.inż. Krzysztof Knapik, Prof. PK

Prof.dr hab. Renat Kocwa-Haluch

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kotowski

Dr hab.inż.  Jadwiga Królikowska, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kuliczkowski

Prof.dr hab.inż. Karol Kuś

Prof.dr hab.inż. Marian Kwietniewski

Dr hab.inż. Paweł Licznar, prof. PWr

Dr hab.inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Janusz Łomotowski

Prof.dr hab.inż. Jan Pawełek

Prof.dr hab.inż. Lucjan Pawłowski

Prof.dr hab.inż. Janusz Rak

Dr hab inż. Stanisław M. Rybicki

Prof.dr hab.inż. Marek Sozański

Dr hab.inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

Dr hab.inż. Marek Zawilsk, prof. PŁ

Prof.dr hab.inż. Ziemowit Suligowski

Dr hab.inż. Michał Zielina, prof. PK

Dr hab.inż. Izabela Zimoch, prof. PŚl 

KOMITET  HONOROWY

Prezes  Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie Ryszard Langer

Prof.dr hab.inż. Jan Kazior

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara

Dr hab. inż.  Stanisław M Rybicki

Prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik

Prof.dr hab.inż. Piotr Kowalik

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Z-ca Przewodniczącego: mgr Joanna Kaleta

Członkowie:

Dr inż. Jarosław Bajer

Dr inż. Joanna Bąk

Dr inż. Krzysztof Głód

Dr  Ryszarda Iwanejko

Dr inż. Robert Płoskonka

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

Tel. 048605245055

 +12 628 28 30

+12 628 28 71

Fax  +40(12) 628 20 42

Adres e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

jbak@pk.edu.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.

 

TEMATYKA WIODĄCA

  • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska)
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
  • Zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi
  • Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
  • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
  • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska
  • Wtórne skażenie wody wodociągowej

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Dobczyce

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Przesłanie pełnego tekstu do 30 maja  2017 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji 10 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: Komunikat oraz Zgłoszenie uczestnictwa.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 data publikacji: 12.04.2017 r. przez: MP, 1815 odsłon      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
(na czas remontu budynku W-15 sekretariat jest przeniesiony do pokoju 101 w budynku WIŚ)
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
email: OK@pk.edu.pl
budynek W-15, pok. 16
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2018 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt