rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

 Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

W dniach 29-30 czerwca 2017 r., odbędzie się

III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wydarzenie objął honorowym  patronatem J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Konferencja poświęcona jest pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa - Profesorów:

 

Andrzeja Królikowskiego

    Marka             Romana       

Artura Wieczystego

     

  

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Tadeusz Żaba

Członkowie:

Prof.dr hab.inż. Anna Anielak

Prof.dr hab.inż. Stanisław Biedugnis

Dr hab.inż. Andrzej Bielski

Prof.dr hab.inż. Ryszard Błażejewski

Dr hab.inż. Barbara Budziło, prof. PK

Dr hab.inż. Ewa Burszta-Adamiak

Dr hab.inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Leszek Dzienis

Dr hab.inż. Krzysztof Knapik, Prof. PK

Prof.dr hab. Renat Kocwa-Haluch

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kotowski

Dr hab.inż.  Jadwiga Królikowska, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kuliczkowski

Prof.dr hab.inż. Karol Kuś

Prof.dr hab.inż. Marian Kwietniewski

Dr hab.inż. Paweł Licznar, prof. PWr

Dr hab.inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Janusz Łomotowski

Prof.dr hab.inż. Jan Pawełek

Prof.dr hab.inż. Lucjan Pawłowski

Prof.dr hab.inż. Janusz Rak

Dr hab inż. Stanisław M. Rybicki

Prof.dr hab.inż. Marek Sozański

Dr hab.inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

Dr hab.inż. Marek Zawilsk, prof. PŁ

Prof.dr hab.inż. Ziemowit Suligowski

Dr hab.inż. Michał Zielina, prof. PK

Dr hab.inż. Izabela Zimoch, prof. PŚl 

KOMITET  HONOROWY

Prezes  Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie Ryszard Langer

Prof.dr hab.inż. Jan Kazior

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara

Dr hab. inż.  Stanisław M Rybicki

Prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik

Prof.dr hab.inż. Piotr Kowalik

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Z-ca Przewodniczącego: mgr Joanna Kaleta

Członkowie:

Dr inż. Jarosław Bajer

Dr inż. Joanna Bąk

Dr inż. Krzysztof Głód

Dr  Ryszarda Iwanejko

Dr inż. Robert Płoskonka

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

Tel. 048605245055

 +12 628 28 30

+12 628 28 71

Fax  +40(12) 628 20 42

Adres e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

jbak@pk.edu.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.

 

TEMATYKA WIODĄCA

  • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska)
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
  • Zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi
  • Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
  • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
  • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska
  • Wtórne skażenie wody wodociągowej

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Dobczyce

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Przesłanie pełnego tekstu do 30 maja  2017 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji 10 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: Komunikat oraz Zgłoszenie uczestnictwa.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 data publikacji: 12.04.2017 r. przez: MP, 5806 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt