DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWO- DYDAKTYCZNEGO

(objęcie stanowiska z dniem 1.09.2019r)

w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., art. 116 i 119, ponadto spełniają warunków Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 § 88.

 

  • wyższe wykształcenie techniczne oraz stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych (obecnie inżynieryjno-technicznych) w dyscyplinie inżynieria środowiska,
  • doświadczenie w badaniach naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, zwłaszcza w zakresie transportu i jakości wody, poparte dorobkiem publikacyjnym z listy A,
  • odbyły szkolenie pedagogiczne oraz posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia wodociągów i kanalizacji ( w tym na terenach wiejskich), instalacji sanitarnych, sieci instalacji gazowych, technik renowacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i materiałoznawstwa instalacyjnego,
  • praktyczną umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.

 

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PK
  2. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej, jako jedynego miejsca pracy,
  3. Dokumenty poświadczające wykształcenie
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. Wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie
  6. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krak.) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w biurze Dziekana, na dziennik podawczy 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud WIŚ W-2(10-19) pok. 301 w terminie do dnia 5.07.2019r. w godz. od 9-14. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Planowane rozstrzygnięcie konkursu na wydziale nastąpi do dnia 9.07.2019. W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Politechnika zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Zatrudnienie nastąpi po podjęciu decyzji przez JM Rektora PK.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Dokumenty nieodebrane do dnia 20.07.2019r. zostaną komisyjne zniszczone.

 

 

 

Dziekan

                                                                                                             Wydziału Inżynierii Środowiska

 

                                                                                                              dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof.PK

 
      
ostatnia modyfikacja: 10.06.2019 r. 56 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt