Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska

Politechniki Krakowskiej

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Technologii Środowiskowych

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 113 -115, oraz Statutu Politechniki Krakowskiej § 84.

Niezbędne wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 2. udokumentowany dorobek naukowych z zakresu reprezentowanej dyscypliny naukowej,
 3. osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej,
 4. znajomość zagadnień w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków oraz gospodarki osadowej,
 5. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć, tworzeniu programów studiów, współpracy z młodzieżą,
 6. doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w projektowaniu oraz wykonawstwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (preferowane osoby z uprawnieniami formalnymi wynikającymi z Prawa Budowlanego),
 7. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi,
 8. aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, zawodowym i dydaktycznym poparte aktywnością po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • Wskażą Politechnikę Krakowską, jako podstawowe miejsce pracy,
 • Wyrażą zgodę na złożenie oświadczeń wynikających z Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce DU1668/2018r, o których mowa w art. 343 ust.7 oraz ust.11.

 

Wymagane dokumenty ( w 2 egzemplarzach)

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PK
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Wykaz opublikowanych prac naukowych ze wskazaniem najważniejszego dorobku, niepublikowanych prac oraz udziału w konferencjach
 4. Autoreferat opisujący działalność naukową, kształcenie kadry, dydaktyczną i organizacyjną,
 5. Kopie uzyskania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz innych dokumentów,
 6. Dla osób zatrudnionych dotychczas w szkolnictwie wyższym (poza Politechniką Krakowską) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 09.11.2018r.w godz. od 9-14 w biurze Dziekana, na dziennik podawczy 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 bud W-2 pok. 301. Decyduje data dostarczenia dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 14.11.2018r. Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie objęcia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Ostateczna decyzja JM Rektora zostanie podjęta do 30.11.2018r.

 

Dokumenty nieodebrane do dnia 19.11.2018r. zostaną komisyjne zniszczone.

 
      
ostatnia modyfikacja: 01.12.2018 r. 749 odsłon
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOINŻYNIERIA ŚRODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
inżynieria środowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastępca kierownika:
dr inż. Grażyna Gaszyńska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr inż. Magdalena Borys, Małgorzata Mikuś
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt