Listy wyboru specjalno뜻i

Szanowni Pastwo

pod adresem

esws.wis.pk.edu.pl

znajduj si ostateczne listy studentów zapisanych na specjalno턢i w ramach kierunku In퓓nieria 쫞odowiska. Dostp wymaga zalogowania si do systemu.


data publikacji: 22.01.2014 r. przez: Wilhelm Okarmus, 2672 ods쿽n      
Nasze kierunki
BUDOWNICTWOIN칈NIERIA 쪹ODOWISKA


GOSPODARKA PRZESTRZENNA


ODNAWIALNE 촔D쥱 ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem

studia stacjonarne
in퓓nieria 턳odowiska: pok. 329,
tel. 12 628 2095
budownictwo: pok. 332,
tel. 12 628 2097
gospodarka przestrzenna: pok. 328,
tel. 12 628 2805
OZE i infrastruktura
komunalna: pok. 332,
tel. 12 628 2095

 

studia niestacjonarne
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia,
sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbir dyplomw, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydzia퀅
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
prof. dr hab. in. El풺ieta NACHLIK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastpca kierownika:
dr in. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr in. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Andrzej TRUTY, prof. PK
tel. 2823
budynek W-2, pok. 24

Zastpca kierownika:
dr in. Gra퓓na Gaszyska - Freiwald
tel. 2886
budynek W-2, pok. 131

Sekretariat:
mgr in. Magdalena Borys, Ma쿲orzata Miku
tel. 2811, 2820, fax 2866
budynek W-2, pok. 134,135
e-mail: sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl www: geotechnika.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Wojciech D좦ROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastpca kierownika:
dr in. Jaros쿪w Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Ma쿲orzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastpca kierownika:
dr in. Piotr Beko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastpca kierownika:
dr in. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa We쿻a
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastpca kierownika:
dr in. Agnieszka Flaga - Maryaczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Ma쿲orzata Mi턪iewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

-1 Katedra In퓓nierii i Gospodarki Wodnej
-2 Zak쿪d Geoin퓓nierii i Konstrukcji In퓓nierskich
-3 Katedra Wodoci켫w, Kanalizacji i Monitoringu 쫞odowiska
-4 Katedra Technologii 쫞odowiskowych
-5 Katedra Procesw Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadw
-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch쿽dnictwa
©2019 Wydzia In퓓nierii 쫞odowiska All Rights Reserved
Aktualno턢i    Mapa Strony    Media    Kontakt