rozmiar

kontrast

STRONA ARCHIWALNA, PRZEJDŹ NA AKTUALNĄ:
wisie.pk.edu.pl

OPIEKUNOWIE KIERUNKU / SPECJALNOŚCI

studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022:

 

kierunek: inżynieria środowiska – dr inż. Piotr Beńko

specjalność I i II stopień: Hydroinżynieria –  dr inż. Bernard Twaróg 

specjalność I i II stopień: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów - dr inż. Robert Płoskonka

specjalność I i II stopień: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja– dr inż. Kazimierz Wojtas

specjalność II stopień: Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle- prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

specjalność II stopień: Environmental and Land Engineering - dr hab. inż. Jerzy Mikosz

 

kierunek: energetyka – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I i II stopień: Energetyka  niekonwencjonalna –  prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski 

specjalność I i II stopień: Systemy i urządzenia energetyczne – prof. dr hab. inż. Jan Taler

specjalność I stopień: Instalacje, systemy i urządzenia ogrzewcze – prof. dr hab. inż. Wiesław Zima

specjalność II stopień: Modelowanie komputerowe w energetyce – dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

specjalność II stopień: Energy Systems and Machinery – dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

 

kierunek: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I i II stopień – dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna  dr inż. Anna Lenar-Matyas

 

kierunek: geoinformatyka  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK 

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna I i II stopień – dr inż. Izabela Godyń

 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Inżynieria Czystego Powietrza I stopień – dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI OPIEKUNA KIERUNKU (SPECJALNOŚCI)

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI PK:

 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest powoływany przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na czas trwania kadencji dziekańskiej po konsultacji z dyrektorem (lub zastępcą dyrektora) właściwej katedry.
 1. Do obowiązków opiekuna kierunku (specjalności) należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego roku z/ze:
  1. władzami dziekańskimi i władzami katedr,
  2. kierownikami przedmiotów na danym kierunku (specjalności),
  3. osobą w dziekanacie odpowiedzialną za sprawy administracyjne studentów danego kierunku (specjalności),
  4. starostami roku w bieżących sprawach dla danego kierunku (specjalności),
  5. samorządem studentów.
 1. Opiekun kierunku (specjalności) jest zobowiązany do:
 1. uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym dla studentów I roku wszystkich kierunków na I i II stopniu studiów,
 2. przygotowania i wygłoszenia prezentacji związanej z wyborem specjalności na danym kierunku studiów,
 3. corocznej aktualizacji treści na temat danego kierunku (specjalności) w wydziałowym serwisie rekrutacyjnym (www.wisie.pk.edu.pl/rek) w porozumieniu ze specjalistą ds.promocji,
 4. współpracy z zastępcami dyrektorów ds. kształcenia w zakresie kwalifikacji studentów na moduły wybieralne oraz wyboru tematu pracy dyplomowej.
 1. Do zadań opiekuna należy przyjmowanie uwag i opinii (dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych) od kierowników przedmiotów i studentów uczestniczących w zajęciach.

 
      
ostatnia modyfikacja: 26.07.2022 r. 77077 odsłon

NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2023 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt